images1 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای روسیه

 

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

 

روسیه

(مسکو) 

15روزه توریستی عادی 7 روز کاری

اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + شغل+آدرس منزل 

و محل کار +شماره تلفن +بلیط (ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط صادر میگردد و رزرو هتل اجباری می باشد)

 

 

*جهت ویزای 1 ساله تجاری ازمایش ایدز ، ویزای تجاری قبلی روسیه ومصاحبه الزامی است.

15 روزه توریستی فوری 2 روز کاری
30 روزه توریستی عادی 7 روز کاری
30روزه توریستی فوری 2 روز کاری
3ماهه تجاری سینگل عادی 25-30 روز کاری
3ماهه تجاری سینگل فوری 15-20 روز کاری
3ماهه تجاری دبل عادی 25-30 روز کاری
3ماهه تجاری دبل فوری 15-20روز کاری
1ساله مولتی پل 30 روز کاری

 

 

download 1 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

 

ویزای گرجستان

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

گرجستان(تفلیس) 

30روزه توریستی  10 روز کاری

اصل پاسپورت + یک قطعه عکس 3*4

 

download شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای قزاقستان

 

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

قزاقستان(آستانه )

30روزه توریستی عادی 12روز کاری

اصل پاسپورت + یک قطعه عکس+فرم مشخصات

 

*مسافر موظف است پس از ورود به کشور 

قزاقستان ظرف 5 روزدر اداره مهاجرت ثبت اقامت 

(ریجستر)نماید.

30 روزه توریستی فوری 5 روز کاری
30 روزه تجاری عادی 12 روز کاری
تجاری 3 ماهه 3بار ورود 12 روز کاری

download 1 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

 

ویزای ازبکستان

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

ازبکستان (تاشکند )

15روزه توریستی عادی 14 روز کاری

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس+نامه اشتغال به کار 

به زبان لاتین

*فرم مشخصات مسافر را از کانتر مربوطه 

گرفته و به همراه سایر مدارک ارسال فرمایید.

*در ویزای توریستی رزرو هتل اجباری است.

*ویزای ازبک تجاری مصاحبه دارد.

15 روزه توریستی فوری 7روز کاری
30 روزه تجاری  20روز کاری

download 2 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای قرقیزستان

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

قرقیزستان(بیشکک) 

15روزه توریستی عادی 20 روز کاری

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس+شغل +آدرس منزل ومحل کارشماره

تماس

 

 

15 روزه توریستی فوری 15روز کاری
30روزه توریستی عادی 20روز کاری
30 روزه توریستی فوری 15روز کاری
30 روزه تجاری  15روز کاری

 

download 2 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

 

ویزای تاجیکستان

 

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

تاجیکستان(دوشنبه )

30روزه توریستی عادی 4 روز کاری

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس+شغل+آدرس منزل ومحل کارو شماره تلفن

 

 

*برای ویزای دانشجویی قرارداد دانشگاه 

نیاز است.

30 روزه توریستی فوری 2 روز کاری
30 روزه دانشجویی 4 روز کاری

 

images 1 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای ترکمنستان

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

ترکمنستان(عشق آباد) 

7روزه توریستی عادی 20 روز کاری

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس+شغل+آدرس منزل ومحل کارو شماره تلفن

*رزرو هتل اجباری می باشد.

7 روزه توریستی فوری 14 روز کاری

images2 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف 

ویزای مکزیک

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

مکزیک

مولتی 6 ماه

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس +حساب بانکی ترجمه رسمی شناسنامه

+سند ملکی +جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار

+رزور هتل و پرواز

*حضور مسافر جهت مصاحبه الزامی است.

 

 

 download 11 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای کوبا

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

کوبا

1ماهه توریستی 3 ماه

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 +ترجمه رسمی 

جوازکسب یا گواهی اشتغال به کار +

پرینت حساب بانکی+ رزرو بلیط +هتل+بیمه نامه مسافرتی

 

images3 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای برزیل

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

برزیل

15روزه توریستی 3 ماه

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 +ترجمه رسمی شناسنامه+سند ملکی+جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار+پرینت حساب بانکی+رزروهتل وپرواز 

*ویزای تجاری اقدام میگردد.

 

download 12 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای کره جنوبی

کشور

نوع ویزا

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

کره جنوبی 

1ماهه توریستی  3 ماه

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس+ترجمه رسمی شناسنامه،جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار،پرینت حساب بانکی+چک ضمانت 

*ویزای فوری اقدام میگردد.

1 ماهه تجاری

download 21 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای هنگ کنگ

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

هنگ کنگ

توریستی دبل 3 ماه

 

اسکن پاسپورت و عکس+تمکن مالی+گواهی اشتغال به کار

download 3 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای ژاپن

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

ژاپن

تجاری 3 ماه اصل پاسپورت +2قطعه عکس4.5*4.5+اصل دعوتنامه ،ضمانتنامه ، و برنامه سفرو مدارک مربوط به شرکت دعوت کننده +ترجمه رسمی روزنامه رسمی یا جواز کسب و شناسنامه+ گواهی اشتغال به کار مدارک تجاری بین 2 شرکت

images 11 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای فیلیپین 

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

فیلیپین

1 ماهه توریستی 3 ماه اصل پاسپورت +1قطعه عکس+پرینت حساب بانکی رزرو بلیط و هتل +مصاحبه

download1 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

 

ویزای ویتنام

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

ویتنام

14روزه توریستی عادی

14 توریستی فوری

3 ماه اصل پاسپورت +2قطعه عکس4*6+کپی کارت ملی و شناسنامه+گواهی اشتغال به کار+پرینت حساب بانکی رزرو بلیط

 

images 2 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای سنگاپور

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

سنگاپور

 

توریستی سینگل

2 ماه اسکن پاسپورت + عکس

download 4 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای اندونزی

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

اندونزی

توریستی  3 ماه اصل پاسپورت امضا شده + 2عکس4*3+پرینت حساب بانکی+کپی تمام صفحات شناسنامه+کارت ملی+رزرو بلیط و هتل +چک ضمانت

images 3 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای افغانستان

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

افغانستان

1 ماهه توریستی

1 ماهه توریستی فوری 

3 ماه اصل پاسپورت + 2عکس4*3+گواهی سلامت 

 

download 5 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای پاکستان

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

پاکستان

 

1ماهه توریستی 

3 ماه اصل پاسپورت + 2عکس+کپی شناسنامه

download 6 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای تونس

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

تونس

توریستی  طبق تاریخ درخواستی اصل پاسپورت + 2عکس4*3+کپی شناسنامه+بلیط و رزرو هتل+تکمیل فرم مشخصات

download 11 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای آفریقای جنوبی

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

آفریقای جنوبی

توریستی  طبق تاریخ درخواستی اصل پاسپورت +3عکس4*3+سند ملکی،جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار+پرینت حساب بانکی+رزرو هتل و پرواز+چک ضمانت

download 7 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای بنگلادش

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

بنگلادش

30روزه تجاری  اصل پاسپورت +2قطعه عکس

download 21 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای عمان

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

عمان

توریستی  6ماه

*در قالب تور ارائه میشود.

اسکن پاسپورت+شناسنامه+عکس 4*6+ ضمانتنامه بانکی

download 8 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

 

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

عراق

توریستی  6ماه

 

اصل پاسپورت+2 قطعه عکس

 

download 9 شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

ویزای لبنان

کشور

نوع ویزا زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

لبنان

1 ماهه توریستی  3ماه اصل پاسپورت+2 قطعه عکس+گواهی اشتغال به کار

جهت سفارش واطلاعات بیشتر با آژانس من و تو همسفر 88206464-021 تماس حاصل فرمائید .

اخذ ویزا ، ویزای روسیه ، ویزای گرجستان ، ویزای قزاقستان ، ویزای ازبکستان ، ویزای قرقیزستان ، ویزای تاجیکستان ، ویزای ترکمنستان ،ویزای مکزیک ، ویزای کوبا ، ویزای برزیل ، ویزای کره جنوبی ، ویزای هنک کنگ ، ویزای ژاپن ،  ویزای فیلیپین ، ویزای ویتنام ، ویزای سنگاپور ، ویزای اندونزی ، ویزای افغانستان  ، ویزای پاکستان ، ویزای تونس ، ویزای آفریقای جنوبی ، ویزای بنگلادش ، ویزای عمان ، ویزای عراق ، ویزای لبنان

print email شرایط اخذ ویزای کشورهای مختلف

جهت اطلاعات بیشتر و خرید این تور با ما تماس بگیرید:

من و تو همسفر

021-88206464contact