مالدیور ( 7شب و 8 روز ) 

 (7 شب و8 روز  )

پروازعمان ایر 

( تاریخ صدور:03-04-1394 )

تور مالدیو با پرواز عمان ایر ویژه 22 مردا 2 مالدیو تابستان 94

هتل  درجه   دوتخته  یک تخته  کودک با تخت 12-2
SUN ISLAND RESORT *5 HB 4.599.000 6.299.000
SUN ISLAND RESORT *5 HB 4.699.000 6.599.000
PARADISE ISLAND  *5 HB 4.999.000 7.699.000
ADAARAN RANNALHI *4 ALL 5.899.000 8.099.000
SUN ISLAND RESORT  *5 HB 6.199.000 9.599.000
SHERATON  *5 BB 6.399.000 10.699.000
SUN ISLAND RESORT *5 ALL 6.399.000 8.099.000

SUN ISLAND RESORT

*5 ALL 6.499.000 8.399.000

PARADISE ISLAND 

*5 ALL 6.699.000 9.299.000

ADAARAN HUDHURAN 

*4

TOP

ALL 7.299.000 10.499.000

ADAARAN RANNALHI

*4 ALL 7.799.000 11.999.000

SUN ISLAND RESORT 

*5 ALL 8.099.000 11.399.000

SHERATON 

*5 BB 8.299.000 14.299.000

SUN SIAM IRU FUSHI

*5 BB 8.799.000 13.699.000

PARADISE ISLAND 

*5 BB 8.999.000 12.999.000

SUN SIAM IRU FUSHI 

*5 BB 9.499.000 15.299.000

ADAARAN HUDHURAN

*4

TOP

ALL 10.299.000 16.299.000

SHERATON 

*5 BB 10.499.000 18.499.000

SHERATON 

*5 ALL 10.799.000 16.399.000

SUN SIYAM IRU FUSHI 

*5 BB 11.999.000 20.199.000

PARADISE ISLAND

*5 ALL 12.299.000 17.299.000

SHERATON 

*5 ALL 12.699.000 17.999.000

JUMEIRAH VITTAVELI

*5 BB 14.099.000 25.599.000

SHERATON 

*5 ALL 14.799.000 20.499.000

JUMEIRAH VITTAVELI

*5 BB 15.499.000 28.499.000

JUMEIRAH VITTAVELI

*5 BB 15.999.000 29.299.000

خدمات تور: پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی عمان ایر – بیمه مسافرتی –  7 شب اقامت در هتل (به همراه  خدمات هتل )-

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و توهمسفر تماس حاصل فرمایید.

تور مالدیو ، تور مالدیو تابستان 94 

print email مالدیو تابستان 94

جهت اطلاعات بیشتر و خرید این تور با ما تماس بگیرید:

من و تو همسفر

021-88206464contact