آفر تور باکو دی 95

آفر تور باکو دی 95

     آفر تور باکو دی 95 3 شب و 4 روز با پرواز آتا تاریخ صدور: 95/10/01 هتل درجه 2 تخته 1 تخته کودک بدون تخت 2 تا 6 سال CONSULE 3* BB 895/000 1/395/000 795/000 DIPLOMAT 3* BB BOSFORD 4* BB AZALEA 4* BB ROYAL 4* BB خدمات: بلیت رفت و برگشت با پرواز آتا ،3 شب و...
تور اسکی باکو با پرواز آتا دی  95

تور اسکی باکو با پرواز آتا دی 95

    تور اسکی باکو   4 شب و 5 روز با  پرواز آتا دی  95 تاریخ صدور: 95/9/1 هتل درجه دو تخته هر نفر صبحانه و شام دو تخته هر نفر صبحانه و نهار و شام یک تخته هر نفر صبحانه و شام یک تخته هر نفر صبحانه و نهار و شام کودک بدون تخت 2 تا 6 سال ZIRVE HOTEL FIT 4*...
تور اسکی باکو دی  95

تور اسکی باکو دی 95

  تور اسکی باکو   3 شب و 4 روز با  پرواز آتا دی  95 تاریخ صدور: 95/9/1 هتل درجه دو تخته هر نفر صبحانه و شام دو تخته هر نفر صبحانه و نهار شام یک تخته هر نفر صبحانه و شام یک تخته هر نفر صبحانه و نهار و شام کودک بدون تخت 2 تا 6 سال ZIRVE HOTEL FIT 4* 1/590/000...
تور باکو آبان 95

تور باکو آبان 95

    تور باکو  3 شب و 4 روز با پرواز آتا آبان 95 هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخته کودک 2-6 سال با تخت DIPLOMAT 3* BB 895/000 1/395/000 795/000 OPERA 4* BB 995/000 1/445/000 895/000 AZALEA 4* BB 1/095/000 1/495/000 995/000 GANJALI PLAZA...
تور باکو 29 مهر  95

تور باکو 29 مهر 95

      تور باکو 4 شب و 5 روز با پرواز آتا    29 مهر  95 تاریخ صدور:95/7/26 هتل درجه دو تخته هر نفر یک تخت کودک با تخت 12-6 سال کودک بدون تخت 2 -6 سال Divan Express Baku 4* BB 1,460,000 1,980,000 1,340,000 795,000 Sapphire Baku 4* BB 1,520,000 2,040,000...
تور باکو 29 مهر 95

تور باکو 29 مهر 95

    تور باکو 4 شب و 5 روز با پرواز آتا    29 مهر  95 تاریخ صدور:95/7/24   هتل درجه دو تخته هر نفر یک تخت کودک با تخت 12-6 سال کودک بدون تخت 2 -6 سال Diplomat Baku 4* BB 970,000 1,520,000 850,000 795,000 Ganjali Plaza 3* BB 1,235,000 1,690,000 1,120,000...