تورهای جدید قبرس

تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

قبرس  تور 4 روزه با پرواز اطلس گلوبال ویژه کریسمس ( 8-11 دی ماه 1396) کودک    با تخت         سینگل           دبل         نوع     اتاق    درجه و سرویس                 هتل 2/570/000 3/970/000 3/190/000   STD 5* ALL SALAMIS 2/670/000 4/290/000 3/390/000  LAND  VIEW 5* HB...

read more

تور قبرس بهار 96

قبرس مدت تور: 8 روزه تاریخ حرکت: 13 خرداد 1396 Cyprus Luxury درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 5 ستاره 000 / 990/ ۵ تومان 000 / ۹۹۰ / ۵ تومان 000 / ۹90 / 4 تومان 000/ 990/ 3 تومان...

read more

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...

read more

تور قبرس شمالی 31 تیر 95

      تور قبرس شمالی 31 تیر 95 7 شب و 8 روز با پرواز اطلس گلوبال تاریخ صدور: 95/04/21       منطقه کودک 12_6 سال با تخت یک تخته دو تخته درجه هتل GIRNE 2/040/000 2/790/000 2/295/000 4*ALL RIVER SIDE GIRNE 2/240/000 3/450/000 2/840/000 5*ALL...

read more

تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول نوروز 95

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول پرواز ماهان روز پرواز :29 اسفند ماه و 7فروردین ماه ( تاریخ صدور: 12-11-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SAN ROMEO HOTEL+NIRVANA *3 BB 2.770.000 3.080.000 2.150.000 2.150.000 FLAMINGO+NIRVANA *3 BB...

read more

تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

 تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95 پروازاطلس گلوبال ساعت رفت : 20-19-18-17 مارچ ( تاریخ صدور: 10-11-1394)    نام هتل درجه هتل نوع اتاق  دونفره  سینگل 12-6 سال  6-2 سال  INCLUSIVE *5 ALL standard room deluxe room  4.595.000 4.795.000 6.250.000 6.595.000 N/A...

read more

تور قبرس اروپایی(آیاناپا )

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز آیاناپا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

read more

تور قبرس اروپایی ( تابستان 94)

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

read more

تور قبرس اروپایی 4شب لارناکا + 3 شب لیماسول تابستان 94

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول  هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  FLAMINGO HOTEL +GOLDEN ARCHES HOTEL  *3 BB 2.270.000...

read more

تور قبرس 3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا تابستان 94

تور قبرس اروپایی  3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  MARIANDY HOTEL + CORNELIA HOTEL  *2 HB 2.290.000...

read more

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94 7شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3 BB...

read more

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94 4شب لارناکا +3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ پرواز :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور: 16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون...

read more

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکا فروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکافروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94 7شب و 8 روز لارناکا پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394)     نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SANREMO *2/BB...

read more

تور قبرس اروپایی (7 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی   (7 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت :18.30 ساعت برگشت : 20.50 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت TASIANA COMPLEEX APT 2.550.000 2.850.000 1.950.000 1.490.000 NAVARRIA *3 2.600.000...

read more

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت : 18.30 ساعت برگشت : 21.00 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUBROS APT 2.390.000 3.090.000 1.790.000 1.590.000 SVELTOS -HB KAPETANIOS...

read more

قبرس شمالی ویژه خرداد و تیر 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55  تاریخ صدور: 19-03-1393 اعتبار تا 31 تیر   نام هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3 HB گیرنه 1.699.000 2.199.000 1.299.000 999.000 MANOLYA...

read more

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه تعطیلات خرداد 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 08-03-1393 اعتبار تا 16 خرداد   نام هتل درجه سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3گیرنه HB 1.699.000 2.299.000 1.399.000 999.000...

read more

تور قبرس اروپایی (لارناکا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

قبرس اروپایی ویژه تابستان 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :چهارشنبه ها ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 30-02-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت فرانجورجیو آپارتمان BO 2.110.000 2.660.000 1.530.000...

read more

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه نیمه اول خرداد

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 29-02-1393 )     نام هتل درجه سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت  6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3 گیرنه HB 1.699.000 2.299.000 1.399.000 999.000    ...

read more

آرشیو تورهای قبرس

من و تو همسفر

مشاهده

Fatal error: Uncaught exception 'wfWAFStorageFileException' with message 'Unable to verify temporary file contents for atomic writing.' in /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:46 Stack trace: #0 /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(567): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/manotoha/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 46