تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...
تور قبرس شمالی 31 تیر 95

تور قبرس شمالی 31 تیر 95

      تور قبرس شمالی 31 تیر 95 7 شب و 8 روز با پرواز اطلس گلوبال تاریخ صدور: 95/04/21       منطقه کودک 12_6 سال با تخت یک تخته دو تخته درجه هتل GIRNE 2/040/000 2/790/000 2/295/000 4*ALL RIVER SIDE GIRNE 2/240/000 3/450/000 2/840/000 5*ALL...
تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

 تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95 پروازاطلس گلوبال ساعت رفت : 20-19-18-17 مارچ ( تاریخ صدور: 10-11-1394)    نام هتل درجه هتل نوع اتاق  دونفره  سینگل 12-6 سال  6-2 سال  INCLUSIVE *5 ALL standard room deluxe room  4.595.000 4.795.000 6.250.000 6.595.000 N/A...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا )

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز آیاناپا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...