02188206464
تور قبرس بهار 96

تور قبرس بهار 96

قبرس مدت تور: 8 روزه تاریخ حرکت: 13 خرداد 1396 Cyprus Luxury درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 5 ستاره 000 / 990/ ۵ تومان 000 / ۹۹۰ / ۵ تومان 000 / ۹90 / 4 تومان 000/ 990/ 3 تومان...
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...
تور قبرس شمالی 31 تیر 95

تور قبرس شمالی 31 تیر 95

      تور قبرس شمالی 31 تیر 95 7 شب و 8 روز با پرواز اطلس گلوبال تاریخ صدور: 95/04/21       منطقه کودک 12_6 سال با تخت یک تخته دو تخته درجه هتل GIRNE 2/040/000 2/790/000 2/295/000 4*ALL RIVER SIDE GIRNE 2/240/000 3/450/000 2/840/000 5*ALL...
تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

 تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95 پروازاطلس گلوبال ساعت رفت : 20-19-18-17 مارچ ( تاریخ صدور: 10-11-1394)    نام هتل درجه هتل نوع اتاق  دونفره  سینگل 12-6 سال  6-2 سال  INCLUSIVE *5 ALL standard room deluxe room  4.595.000 4.795.000 6.250.000 6.595.000 N/A...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا )

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز آیاناپا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

تور قبرس اروپایی ( تابستان 94)

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

تور قبرس اروپایی 4شب لارناکا + 3 شب لیماسول تابستان 94

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول  هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  FLAMINGO HOTEL +GOLDEN ARCHES HOTEL  *3 BB 2.270.000...

تور قبرس 3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا تابستان 94

تور قبرس اروپایی  3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  MARIANDY HOTEL + CORNELIA HOTEL  *2 HB 2.290.000...

تور قبرس اروپایی _ 7شب لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  7 شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 30-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3/BB 2.190.000 2.790.000 1.950.000 1.490.000 KAPETANIOS ODYSSIA *3/BB 2.390.000 3.090.000 1.950.000...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94 7شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3 BB...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94 4شب لارناکا +3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ پرواز :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور: 16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکا فروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکافروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94 7شب و 8 روز لارناکا پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394)     نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SANREMO *2/BB...

تور قبرس اروپایی (7 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی   (7 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت :18.30 ساعت برگشت : 20.50 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت TASIANA COMPLEEX APT 2.550.000 2.850.000 1.950.000 1.490.000 NAVARRIA *3 2.600.000...

قبرس شمالی ویژه خرداد و تیر 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55  تاریخ صدور: 19-03-1393 اعتبار تا 31 تیر   نام هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3 HB گیرنه 1.699.000 2.199.000 1.299.000 999.000 MANOLYA...

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه تعطیلات خرداد 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 08-03-1393 اعتبار تا 16 خرداد   نام هتل درجه سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3گیرنه HB 1.699.000 2.299.000 1.399.000 999.000...

تور قبرس اروپایی (لارناکا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

قبرس اروپایی ویژه تابستان 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :چهارشنبه ها ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 30-02-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت فرانجورجیو آپارتمان BO 2.110.000 2.660.000 1.530.000...

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه خرداد و تیر 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 25-01-1393 )     نام هتل نوع اتاق سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت  6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3  گیرنه HB 1.999.000 2.499.000 1.699.000 1.999.000 MANOLYA...

تور لارناکا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

قبرس اروپایی ویژه نوروز 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :28 و 29 اسفند 92 و 6 و 7 فروردین 93 ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 01-12-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ماریاندی       *2 HB...

تور قبرس اروپایی (لارناکا و آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب آیاناپا)(ویژه 23 شهریور ) پرواز ایران ایر – روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل   دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUS GREEN BUNGA BB 2.790.000 3.590.000...

تور قبرس اروپایی (لیماسول و لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان92

قبرس جنوبی (لارناکا ) ویژه 23 شهریور ماه(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز ایران ایر- روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SVELTOS KAPETANIOSDUSSIA 2.990.000...

تور قبرس جنوبی ( لیماسول ) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی ویژه 23 شهریور(7 شب لیماسول) پرواز ایران ایر – روز حرکت : شنبه – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال NAVARRIA *3 BB 2.690.000 3.350.000 2.050.000 1.700.000...

تور قبرس اروپایی(لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی ویژه 23 شهریور(7 شب , 8 روز لارناکا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت FRANGIORGIO *2 1.970.000 2.570.000...

قبرس اروپایی (آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی ویژه 23 شهریور(7 شب , 8 روز آیاناپا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور:17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ANTHEA HB 2.250.000 3.100.000 1.650.000...

تور قبرس شمالی با پرواز انورایر ویژه شهریور تابستان 1392

تور قبرس شمالی ویژه شهریور(6 شب و 7 روز) پروازانور ایر -فقط جمعه ها -ساعت رفت 01:00 و برگشت 17:30 ( تاریخ صدور: 09-06-1392 )     نام هتل نوع اتاق ستاره سرویس 2تخته یک تخته کودک  6تا12 سال JASMIN COURT JUNIOR *5 HB 2.565.000 3.235.000 2.045.000 JASMIN COURT JUNIOR *5...