تور قبرس اروپایی ( تابستان 94)

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

تور قبرس اروپایی 4شب لارناکا + 3 شب لیماسول تابستان 94

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول  هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  FLAMINGO HOTEL +GOLDEN ARCHES HOTEL  *3 BB 2.270.000...

تور قبرس 3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا تابستان 94

تور قبرس اروپایی  3شب لارناکا + 4 شب آیاناپا هواپیمایی ماهان  روز پرواز :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:15 و برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 01-04-1394) نام هتل درجه دو نفره یک نفره  12-6 سال با تخت  6-2 سال بدون تخت  MARIANDY HOTEL + CORNELIA HOTEL  *2 HB 2.290.000...

تور قبرس اروپایی _ 7شب لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  7 شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 30-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3/BB 2.190.000 2.790.000 1.950.000 1.490.000 KAPETANIOS ODYSSIA *3/BB 2.390.000 3.090.000 1.950.000...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94 7شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3 BB...