02188206464
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا )

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز آیاناپا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

تور قبرس اروپایی _ 7شب لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  7 شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 30-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3/BB 2.190.000 2.790.000 1.950.000 1.490.000 KAPETANIOS ODYSSIA *3/BB 2.390.000 3.090.000 1.950.000...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94 4شب لارناکا +3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ پرواز :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور: 16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکا فروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکافروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94 7شب و 8 روز لارناکا پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394)     نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SANREMO *2/BB...

تور قبرس اروپایی (7 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی   (7 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت :18.30 ساعت برگشت : 20.50 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت TASIANA COMPLEEX APT 2.550.000 2.850.000 1.950.000 1.490.000 NAVARRIA *3 2.600.000...

تور قبرس اروپایی (لارناکا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

قبرس اروپایی ویژه تابستان 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :چهارشنبه ها ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 30-02-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت فرانجورجیو آپارتمان BO 2.110.000 2.660.000 1.530.000...

تور لارناکا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

قبرس اروپایی ویژه نوروز 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :28 و 29 اسفند 92 و 6 و 7 فروردین 93 ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 01-12-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ماریاندی       *2 HB...

تور قبرس اروپایی (لارناکا و آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب آیاناپا)(ویژه 23 شهریور ) پرواز ایران ایر – روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل   دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUS GREEN BUNGA BB 2.790.000 3.590.000...

تور قبرس اروپایی (لیماسول و لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان92

قبرس جنوبی (لارناکا ) ویژه 23 شهریور ماه(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز ایران ایر- روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SVELTOS KAPETANIOSDUSSIA 2.990.000...

تور قبرس جنوبی ( لیماسول ) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی ویژه 23 شهریور(7 شب لیماسول) پرواز ایران ایر – روز حرکت : شنبه – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال NAVARRIA *3 BB 2.690.000 3.350.000 2.050.000 1.700.000...

تور قبرس اروپایی(لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی ویژه 23 شهریور(7 شب , 8 روز لارناکا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت FRANGIORGIO *2 1.970.000 2.570.000...

قبرس اروپایی (آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی ویژه 23 شهریور(7 شب , 8 روز آیاناپا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور:17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ANTHEA HB 2.250.000 3.100.000 1.650.000...

تور قبرس جنوبی(لیماسول) با پرواز ایران ایر ویژه تابستان 1392

قبرس جنوبی(7 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها- ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 28-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال NAVARRIA *3 BB 2.490.000 3.150.000 1.850.000...

تور قبرس جنوبی(لارناکا و آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب آیاناپا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 27-05-1392 )     نوع هتل   دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUS GREEN BUNGA BB 2.590.000 3.390.000 1.720.000...

تور قبرس جنوبی(لارناکا و لیماسول) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز ماهان – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 27-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SVELTOS KAPETANIOSDUSSIA 2.790.000 3.395.000 2.150.000...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا)با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی(7 شب , 8 روز آیاناپا)(از 9 شهریور ) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 26-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ANTHEA HB 2.150.000 2.900.000...

تور قبرس اروپایی(لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی(7 شب , 8 روز لارناکا)(از 9 شهریور ) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 26-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت FRANGIORGIO *2 1.970.000 2.570.000...

تور قبرس جنوبی ( لارناکا + لیماسول ) با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 06-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت  اسولتوس + کاپیتانیوس *3 389E +...

تور قبرس جنوبی ( لارناکا + آیاناپا )با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(3 شب لارناکا + 4 شب آیاناپا)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 06-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت پتروبروس + گرین بنگالو (APT-BB)...

تور لیماسول و آیاناپا با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(7 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 05-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال ماریانا    289E  + 1.200.000 479E +...