02188206464
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا )

 تور قبرس اروپایی ویژه تابستان 94( 8 روز آیاناپا) پروازماهان- روز های حرکت :همه هفته جمعها  ساعت رفت : 19:45 و ساعت برگشت : 22:45 ( تاریخ صدور: 02-04-1394)    نام هتل درجههتل نفرات بزرگسال  دونفره  12-6 سال  6-2 سال  PANORAMIC APT 3نفر 4و5 نفر  1.860.000 1.760.000...

تور قبرس اروپایی (لارناکا و آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب آیاناپا)(ویژه 23 شهریور ) پرواز ایران ایر – روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل   دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUS GREEN BUNGA BB 2.790.000 3.590.000...

تور قبرس جنوبی(لارناکا و آیاناپا) با پرواز ایران ایر ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب آیاناپا) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 27-05-1392 )     نوع هتل   دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUS GREEN BUNGA BB 2.590.000 3.390.000 1.720.000...

تور قبرس اروپایی(آیاناپا)با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان 92

قبرس اروپایی(7 شب , 8 روز آیاناپا)(از 9 شهریور ) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 26-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ANTHEA HB 2.150.000 2.900.000...

تور قبرس جنوبی ( لارناکا + آیاناپا )با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(3 شب لارناکا + 4 شب آیاناپا)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 06-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت پتروبروس + گرین بنگالو (APT-BB)...

تور لیماسول و آیاناپا با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(7 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 05-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال ماریانا    289E  + 1.200.000 479E +...