02188206464
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30     هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...

تور قبرس اروپایی (لیماسول و لارناکا) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان92

قبرس جنوبی (لارناکا ) ویژه 23 شهریور ماه(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز ایران ایر- روزحرکت : شنبه  – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SVELTOS KAPETANIOSDUSSIA 2.990.000...

تور قبرس جنوبی ( لیماسول ) با پرواز ایران ایر ویژه 23 شهریور تابستان 92

قبرس جنوبی ویژه 23 شهریور(7 شب لیماسول) پرواز ایران ایر – روز حرکت : شنبه – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 17-06-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال NAVARRIA *3 BB 2.690.000 3.350.000 2.050.000 1.700.000...

تور قبرس جنوبی(لیماسول) با پرواز ایران ایر ویژه تابستان 1392

قبرس جنوبی(7 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ایران ایر – روز های حرکت : شنبه ها- ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 28-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال NAVARRIA *3 BB 2.490.000 3.150.000 1.850.000...

تور قبرس جنوبی(لارناکا و لیماسول) با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز ماهان – روز های حرکت : شنبه ها – ساعت رفت : 21:00 و ساعت برگشت : 23:00 ( تاریخ صدور: 27-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SVELTOS KAPETANIOSDUSSIA 2.790.000 3.395.000 2.150.000...

تور قبرس جنوبی ( لارناکا + لیماسول ) با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 06-05-1392 )     نوع هتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت  اسولتوس + کاپیتانیوس *3 389E +...

تور لیماسول و آیاناپا با پرواز ماهان ویژه تابستان 92

قبرس جنوبی(7 شب لیماسول)(شروع پرواز از 9 مرداد) پرواز ماهان – روز های حرکت : هر چهارشنبه – ساعت رفت : 06:00 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 05-05-1392 )     نوع تور درجه هتل دو نفره سینگل 6 تا 12 سال 2 تا 6 سال ماریانا    289E  + 1.200.000 479E +...