02188206464

تورهای جدید یونان

تور یونان بهار 96

یونان مدت تور: 6 روزه تاریخ های حرکت: 17 اردیبهشت 1396 Athens Break First Class درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 5 ستاره 000 / 3/990 تومان 000/ 590/ 5 تومان 000/ 590/ 3 تومان...

read more

تور یونان بهار 96

یونان مدت تور: 8 روزه تاریخ حرکت: 19 اردیبهشت 1396 Athens & Santorini Royal First درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 و 5 ستاره 000 / ۹۹0 / 6 تومان 000/ 590/ 9 تومان 000 / ۵۹0 /...

read more

تور یونان بهار 96

یونان مدت تور: 8 روزه تاریخ حرکت: 26 اردیبهشت 1396 Athens & Santorini Royal First درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 و 5 ستاره 000 / ۹۹۰ / 6 تومان 000 / 590/ 9 تومان 000 / ۵۹۰...

read more

فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان بهار96

فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان مدت تور: 20 روزه تاریخ حرکت: 28 اردیبهشت 1396 European Express Cost Saver درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 3 و 4 ستاره 000 / ۹۹0 /...

read more

تور فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه(دور اروپا)

فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه (دور اروپا) مدت تور: 24 روزه تاریخ حرکت: 12 خرداد 1396 European Adventure Cost Saver درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 3 و 4 ستاره 000/...

read more

تور فرانسه.آلمان.اتریش.ایتالیا.یونان.ترکیه نوروز 96

    فرانسه . آلمان . اتریش . ایتالیا . یونان . ترکیه تاریخ حرکت: 25 اسفند 95 تور 24 روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 95/9/13     درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  3* 4* 3.650.000 تومان  3190 یورو  3.650.000...

read more

تور یونان آبان، آذر، دی، بهمن 95

    یونان تاریخ حرکت:17 آبان، 15 آذر،13 دی، 18 بهمن 95 تور 6 روزه با پرواز ایجین تاریخ صدور: 95/6/29   درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک 4-11 سال با تخت کودک 2-4 سال بدون تخت    کودک  زیر 2 سال    4* 5* 3.990.000 تومان  5.990.000...

read more

تور دور اروپا فرانسه . لوکزانبورگ . سوئیس . اتریش . ایتالیا . یونان آذر 95

  تور دور اروپا   فرانسه . لوکزانبورگ . سوئیس . اتریش . ایتالیا . یونان تاریخ حرکت: 4 آذر 95 تور 20 روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 95/6/29   درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک 4-11 سال کودک 2-4 سال 4 *  3* 2.990.000 تومان +...

read more

آفر تور کیش خرداد 95

    آفر تور کیش 28 خرداد 95 2 شب و 3 روز     هر نفر در اتاق 2 تخته درجه هتل 350/000   4* ارم بزرگ 300/000 3* ارم    خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هوایی، اقامت ، صبحانه بوفه ،تخفیفات گردشگری ،گشت نیم روزی کشتی یونانی ،بازار بومیها ،شهر زیرزمینی ،درخت سبز، بازار...

read more

تور یونان تابستان 95

تور یونان مدت تور:5روز تاریخ حرکت:17 تیر تا 21 تیر 95     درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک 4-11 سال با تخت کودک 2-4 سال بدون تخت    کودک  زیر 2 سال    4* 4.990.000 تومان  6.990.000 تومان 3.990.000 تومان  2.590.000 تومان 690.000...

read more

تور دور یونان تابستان 95

   تور دور یونان  آتن . جزیره سانتورینی مدت تور:7روز تاریخ حرکت:17 تیر 95 تا 23 تیر 95   درجه هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفردر اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت 2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  4*   7.890.000 تومان    10.890.000 تومان ...

read more

تور فرانسه . بلژیک . هلند تابستان 95

  تور فرانسه . بلژیک . هلند  تاریخ حرکت: 25 تیر 95 تا 3 مرداد 95 تور 10 روزه  با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 31-01-1395 )            درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4  ...

read more

تور یونان نوروز 95

4 شب آتن +4 شب تسالونیکی نوروز 95 تور9 روزه  با پرواز ایژین ( تاریخ صدور: 29-11-94)            هتل  درجه هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  HILTON HYATT REGENCY THESSALONIKI *5 BB 7.495.000...

read more

تور دور یونان نوروز 95

آتن + جزیره سانتورینی تاریخ حرکت:3 فروردین 95 تور 7 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 06-10-94)          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 6.990.00 تومان 9.990.000تومان...

read more

یونان نوروز 95

آتن 4 شب و 5 روز پرواز ایجین تاریخ حرکت: 3و 10 فروردین 95 تور 5 روز ( تاریخ صدور: 05-10-1394 ) درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4 ستاره 4.990.000 6.990.000 3.990.000 2.490.000...

read more

تور اسپانیا +پرتغال نوروز 95

                 اسپانیا +پرتغال  تاریخ حرکت: 28 اسفند 94 تور15 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 01-10-1394 )           درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک4-11سال کودک 2-4 سال کودک زیر 2 سال 4 ستاره  2990 یورو + 3.790.000 تومان 4490 یورو +...

read more

تور فرانسه+ ایتالیا +یونان نوروز 95

PARIS & ROME تور فرانسه+ایتالیا+یونان تاریخ حرکت: 28 اسفند 94 با پرواز ترکیش تور 13روزه  ( تاریخ صدور: 01-10-1394 )     درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک4-11سال کودک 2-4سال کودک بدون تخت 4 ستاره 3.790.000 تومان + 2790 یورو...

read more

تور فرانسه + آلمان+ اتریش + ایتالیا+ یونان+ ترکیه نوروز 95

     European Advanture   تور دور اروپا توراروپا نوروز 95 ، تور فرانسه و تور آلمان و تور اتریش و تور ایتالیا و تور یونان و تور ترکیه نوروز 95 تاریخ حرکت: 25اسفند94 تور 24 روزه با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 30-09-1394 )             درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر...

read more

یونان + آلمان پاییز 94

آتن + کلن  پرواز ایجین تاریخ حرکت: 6 دی ماه 94 تا 12 دی ماه 94 تور 7 روز ( تاریخ صدور: 14-07-1394 ) درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4 ستاره 6.990.000 9.990.000 5.990.000 2.990.000...

read more

یونان مهر تا بهمن 94

آتن 4 شب و 5 روز پرواز ایجین تاریخ حرکت: هر هفته پنجشنبه ها تا پایان بهمن ماه تور 5 روز ( تاریخ صدور: 13-07-1394 ) درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4 ستاره 3.990.000 5.990.000 3.990.000...

read more

تور یونان ( تسالونیکی + جزیره سانتورینی + آتن )

یونان ( تسالونیکی + سانتورینی + آتن )  ویژه تابستان 94 تاریخ حرکت:23شهریور تا 31 شهریور  تور 9 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 19-03-94)          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال ...

read more

تور یونان + ایتالیا + اسپانیا تابستان 94

یونان + ایتالیا + اسپانیا ویژه تابستان 94 تاریخ حرکت:26تیر ماه تا 4 مرداد تور 10 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 31-01-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 2.490.000...

read more

آرشیو تورهای یونان

من و تو همسفر

مشاهده