02188206464
تور فرانسه . هلند نوروز 96

تور فرانسه . هلند نوروز 96

    فرانسه . هلند  Paris & Amsterdam تور 10 روزه با پرواز ایران ایر تاریخ حرکت: 4 فروردین 96  تاریخ صدور: 17-09-1395    درجه هتل هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک 4-11سال با تخت کودک 2-4 سال بدون تخت   کودک  زیر 2سال 4 ستاره    2/850/000...
تور فرانسه . بلژیک . هلند نوروز 96

تور فرانسه . بلژیک . هلند نوروز 96

فرانسه . بلژیک . هلند  SPLENDID EURPE تاریخ حرکت: 1 فروردین 96 تور 10 روزه با پرواز ایران ایر تاریخ صدور: 13-09-1395 درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 2.850.000 تومان + 2.490یورور...
تور فرانسه ( بلژیک) . هلند . اسپانیا نوروز 96

تور فرانسه ( بلژیک) . هلند . اسپانیا نوروز 96

    تور فرانسه ( بلژیک) . هلند . اسپانیا  EUROPEN  EXTREME تاریخ حرکت: 30 اسفند 96 تور11  روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 13-09-1395    درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4  *...
تور فرانسه . هلند اسفند 95 حرکت از شیراز

تور فرانسه . هلند اسفند 95 حرکت از شیراز

       فرانسه . هلند Paris & Amsterdam تور 9 روزه با پرواز ترکیش حرکت از شیراز تاریخ حرکت: 28 اسفند 95 تاریخ صدور: 13-09-1395   درجه هتل  هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت 5-11 سال  کودک 2-4 سال  کودک زیر 2 سال 4 ستاره   3.790.000...
تور  فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند نوروز 96

تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند نوروز 96

   فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند EUROPEAN CONTRAST تاریخ حرکت: 27 اسفند 95 تور 14 روزه با پرواز ایران ایر  تاریخ صدور: 16-09-1395    درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4...
تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند نوروز 96

تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند نوروز 96

  تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند  تاریخ حرکت: 27 اسفند 95 تور 16 روزه با پروازترکیش  تاریخ صدور: 13-09-1395      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.650.000 تومان +...
فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند مرداد 95

فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند مرداد 95

     فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند EUROPEAN ENCOUNTER تاریخ حرکت: 22 مرداد 95 تور 29 روزه با پرواز ایران ایر  تاریخ صدور:01-04-1395       درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون...
تور فرانسه . هلند شهریور 95

تور فرانسه . هلند شهریور 95

    فرانسه . هلند  Paris & Amsterdam تور 8 روزه با پرواز امارات تاریخ حرکت: 24 شهریور 95  تاریخ صدور: 17-03-1395      درجه هتل هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک 4-11سال با تخت کودک 2-4 سال بدون تخت   کودک  زیر 2سال 4 ستاره    2/800/000 تومان + 1990...
تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند شهریور 95

تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند شهریور 95

   فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند EUROPEAN CONTRAST تاریخ حرکت: 12 شهریور 95 تور 14 روزه با پرواز ایران ایر  تاریخ صدور: 16-03-1395      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال ...
تور فرانسه . هلند . اسپانیا شهریور 95

تور فرانسه . هلند . اسپانیا شهریور 95

    فرانسه (بلژیک). هلند . اسپانیا  EUROPEAN EXTREME تور 11 روزه با پرواز ترکیش تاریخ حرکت: 14 شهریور 95  تاریخ صدور: 16-03-1395      درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته  هر نفر در اتاق 1تخته   کودک 11-5 سال با تخت  کودک 5-2سال بدون تخت  کودک ریز 2سال 4 *    3/600/000...
تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند شهریور 95

تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند شهریور 95

     فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند FRENCH TASTE تاریخ حرکت: 12 شهریور 95 تور 16 روزه با پرواز امارات  تاریخ صدور: 16-03-1395      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.600.000 تومان +...
تور فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند  مرداد 95

تور فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند مرداد 95

     فرانسه . ایتالیا . اتریش . چک . آلمان . دانمارک . هلند EUROPEAN ENCOUNTER تاریخ حرکت: 26 مرداد 95 تور 29 روزه با پرواز امارات  تاریخ صدور:16-03-1395       درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال   ...
تور فرانسه . بلژیک. هلند . اسپانیا تیر 95

تور فرانسه . بلژیک. هلند . اسپانیا تیر 95

    تور فرانسه . بلژیک . هلند . اسپانیا    تاریخ حرکت:24 تیر تا 3 مرداد 95 تور11 روز با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور:95/02/01)     درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت 2-4 سال کودک زیر 2 سال 4  ستاره...
تور فرانسه . هلند خرداد 95

تور فرانسه . هلند خرداد 95

  تور فرانسه . هلند    مدت تور: (7 روزه) تاریخ حرکت: 14 خرداد 95 تا 20 خرداد 95 با پرواز ایران ایر تاریخ صدور: 1395/01/31       درجه هتل  هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت 4-11 سال  کودک 4-2 سال  کودک زیر 2 سال   4   ...
تور فرانسه . بلژیک . هلند تابستان 95

تور فرانسه . بلژیک . هلند تابستان 95

  تور فرانسه . بلژیک . هلند  تاریخ حرکت: 25 تیر 95 تا 3 مرداد 95 تور 10 روزه  با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 31-01-1395 )            درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4  ...
تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 95

تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 95

SPLENDID EUROPE  تور فرانسه + بلژیک + هلند  تاریخ حرکت: 3 فروردین 95 تور 10 روز با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 06-10-1394 )     درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4  ستاره 2.990.000 تومان...
تور فرانسه + هلند نوروز 95

تور فرانسه + هلند نوروز 95

Paris & Amsterdam تور فرانسه،  هلند  مدت تور: (7 روزه) تاریخ حرکت: 6 فروردین 95 با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 07-09-1394 )         درجه هتل  هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت 5-11 سال  کودک 2-4 سال  کودک زیر 2 سال 4 ستاره   2.990.000...
تور فرانسه + بلژیک + هلند + اسپانیا نوروز 95

تور فرانسه + بلژیک + هلند + اسپانیا نوروز 95

EUROPEN  EXTREME تور فرانسه + بلژیک + هلند + اسپانیا نوروز 95 تاریخ حرکت:29 اسفند 94 تور11  روز با پرواز ترکیش ایرلاین ( تاریخ صدور: 07-10-1394 )     درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال کودک زیر 2 سال 4...
تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند نوروز 95

تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند نوروز 95

تور فرانسه + سوئیس+بلژیک+هلند  ویژه نوروز 95 تاریخ حرکت: 27 اسفند تور 16 روزه  با پروازترکیش ( تاریخ صدور: 30-09-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.790.000...
پاریس+آمستردام +بارسلون

پاریس+آمستردام +بارسلون

4شب پاریس +4 شب آمستردام +4شب بارسلون تور 12روز ( تاریخ صدور: 13-08-1394 ) درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال 4STAR HOTEL IN CITY CENTER 2390 یورو + هزینه بلیط پرواز 3685 یورو + هزینه بلیط پرواز 1920 یورو...
پاریس +آمستردام ژانویه 2016

پاریس +آمستردام ژانویه 2016

4شب پاریس +3 شب آمستردام تور 7 روز ( تاریخ صدور: 13-08-1394 ) درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 5-11 سال  کودک بدون تخت 2-5 سال 4STAR HOTEL IN CITY CENTER 1570 یورو + هزینه بلیط پرواز 2500 یورو + هزینه بلیط پرواز 1360 یورو + هزینه بلیط...
تور فرانسه + بلژیک + هلند + اسپانیا ( تابستان 94)

تور فرانسه + بلژیک + هلند + اسپانیا ( تابستان 94)

تور فرانسه +بلژیک + هلند + اسپانیا  ویژه تابستان تاریخ حرکت: 21 شهریور  ماه تا 31 شهریور  تور 11 روزه  با پرواز ترکیش  ( تاریخ صدور: 18-03-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2...
تور فرانسه+ایتالیا+اتریش+چک+آلمان+ دانمارک + هلند ( تابستان مرداد/ شهریور )

تور فرانسه+ایتالیا+اتریش+چک+آلمان+ دانمارک + هلند ( تابستان مرداد/ شهریور )

تور فرانسه + ایتالیا+اتریش+چک+آلمان+دانمارک+هلند ویژه تابستان تاریخ حرکت: 27 مرداد ماه تا 24شهریور تور 29 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 31-01-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال ...
تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند (تابستان.شهریور)

تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند (تابستان.شهریور)

تور فرانسه + سوئیس+بلژیک+هلند  ویژه تابستان تاریخ حرکت: 16شهریور   94 تا 31 شهریور    94 تور 16 روزه  با پروازترکیش ( تاریخ صدور: 17-03-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2...
فرانسه+بلژیک+هلند (تابستان.مرداد94)

فرانسه+بلژیک+هلند (تابستان.مرداد94)

تور فرانسه + بلژیک+هلند  ویژه تابستان تاریخ حرکت: 27 مرداد 94 / تا 5 شهریور  94 تور 10 روزه  با پرواز ایران ایر  ( تاریخ صدور: 16-03-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال ...
تور اروپا ، فرانسه + هلند تابستان 94

تور اروپا ، فرانسه + هلند تابستان 94

فرانسه + هلند ویژه خرداد تا پایان تیر تاریخ حرکت: 29 خرداد تا 4 تیر تور 7 روزه  با پرواز ایران ایر  ( تاریخ صدور: 30-01-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 1.890.000...
تور اروپا نوروز 94 ، تور فرانسه نوروز 94 ، تور بلژیک نوروز 94 ، تور هلند نوروز 94 ، تور فرانسه فروردین 94 ، تور بلژیک فروردین 94 ، تور هلند فروردین 94

تور اروپا نوروز 94 ، تور فرانسه نوروز 94 ، تور بلژیک نوروز 94 ، تور هلند نوروز 94 ، تور فرانسه فروردین 94 ، تور بلژیک فروردین 94 ، تور هلند فروردین 94

 شماره  پکیج : P94n17       Splendid europe تور اروپا نوروز 94 ، تور فرانسه نوروز 94 ، تور بلژیک نوروز 94 ، تور هلند نوروز 94 ، تور فرانسه فروردین 94 ، تور بلژیک فروردین 94 ، تور هلند فروردین 94 تاریخ حرکت: 4 فروردین تا 13 فروردین 94 تور 10 روزه  با پرواز ایران ایر (...
تور اروپا نوروز 94 ، تور فرانسه و تور سوئیس و تور بلژیک و تور هلند نوروز 94

تور اروپا نوروز 94 ، تور فرانسه و تور سوئیس و تور بلژیک و تور هلند نوروز 94

  شماره  پکیج : P94N2              FRENCH TASTE تور اروپا نوروز94 ، تور فرانسه و تور سوئیس و تور بلژیک و تور هلند نوروز 94 تاریخ حرکت: 28 اسفند 93 تا 14 فروردین 94 تور 16روزه  با پروازترکیش  ( تاریخ صدور: 15-09-1393 )           درجه هتل  هر نفر در اتاق 2...
تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آلمان ( کلن ) با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 93 و فروردین 94

تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آلمان ( کلن ) با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 93 و فروردین 94

16:54:36 تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آلمان (کلن )   COLOGNE 24-27 MAR 2015 ( تاریخ صدور:05-09-1393 )     تاریخ سفر  هزینه ثبت نام (اتاق دبل ) هزینه ثبت نام (اتاق سینگل) برنامه کلی سفر 27 اسفند الی 8 فروردین  (11 روز  و 10 شب ) 3.390.000 تومان  + 2190...
تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی اروپا (آلمان ) با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 93

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی اروپا (آلمان ) با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 93

تور بازدید همزمان از بزرگترین نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی اروپا (آلمان ) IDS  2015 ( تاریخ صدور:04-09-1393 )     تاریخ سفر  هزینه ثبت نام (اتاق دبل ) هزینه ثبت نام (اتاق سینگل) برنامه کلی سفر 12 الی 23 اسفند 93 (12 روز و 11 شب )   1.990.000 تومان + 2190 یورو...