تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 15 شهریور 96

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 15 شهریور 96

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 15 شهریور 1396    4-2 سال بدون تخت 12-5 سال با تخت  سینگل    دبل            تاریخ       سرویس درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 2/900/000 3/600/000 5/100/000 3/950/000...
تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 8 شهریور 96

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 8 شهریور 96

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 8  شهریور 1396    4-2 سال بدون تخت 12-5 سال  با تخت  سینگل    دبل              تاریخ       سرویس درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 2/850/000 3/300/000 4/950/000 3/750/000...
تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 1 شهریور 96

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 1 شهریور 96

تور روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 1 شهریور 1396       هتل مسکو هتل سنت پترزبورگ درجه هتل سرویس تاریخ دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت CLUB COSMOS park inn pribaltiyskaya 4* A BB 2 و 4 شهریور 3/650/000...
تور روسیه – مسکو از 28 تیر الی 27 مرداد 1396

تور روسیه – مسکو از 28 تیر الی 27 مرداد 1396

تور روسیه – مسکو 4 شب مسکو + 5 شب سنت پترزبورگ از 28 تیر الی 27 مرداد 1396 هتل درجه سرویس دبل سینگل کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال a hotel fontanka *3 BB 3/940/000 4/940/000 3/440/000 2/740/000 (Tourist Hotel Complex Izmailovo (Gamma-Delta *4 BB azimut hotel...
تور روسیه – سنت پترزبورگ شروع از 22 تیر 96

تور روسیه – سنت پترزبورگ شروع از 22 تیر 96

تور روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 22 تیر 1396 هتل مسکو هتل سنت پترزبورگ درجه هتل سرویس تاریخ دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت CLUB COSMOS park inn pribaltiyskaya 4* A BB  22 تا 24 و 30 و 31 تیر 2/999/000 4/100/000 2/500/000...
روسیه | 10 روزه | 4 شب سنت پترزبورگ| 5 شب مسکو

روسیه | 10 روزه | 4 شب سنت پترزبورگ| 5 شب مسکو

تاریخ شروع پرواز ها 10 خرداد ماه روزهای پرواز چهارشنبه پنجشنبه و جمعه هر هفته تاریخ صدور 96/02/07 ردیف اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 1 4/590/000 5/450/000 3/900/000 2/950/000 2 4/990/000 6/100/000 4/700/000 2/950/000 خدمات تور شامل...
روسیه | 3 شب مسکو | 4 شب سنت پترزبورگ

روسیه | 3 شب مسکو | 4 شب سنت پترزبورگ

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 26 خرداد تاریخ دبل سینگل با تخت 5-12 سال  2 تا 3 سال بدون تخت 26 خرداد 4،750،000 5،870،000 4،750،000 3،100،000 26 خرداد 4،990،000 6،360،000 4،200،000 3،200،000 26 خرداد 5،080،000 6،540،000 3،900،000 3،300،000 26 خرداد...
تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ 6 و 20 شهریور 95

تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ 6 و 20 شهریور 95

       مسکو – سنت پترزبورگ تاریخ حرکت: 6 و 20 شهریور 95 تور 9 روزه پرواز ایرفلوت تاریخ صدور:95/04/03                                                                                                                                   HOTEL هر نفر در اتاق...
تور مسکو – سنت پترزبورگ مرداد 95

تور مسکو – سنت پترزبورگ مرداد 95

         مسکو – سنت پترزبورگ   مرداد 95 تور 8 روزه پرواز قشم ایر تاریخ صدور:95/04/20                                                                                                                                    کودک 5_2 سال بدون تخت  کودک...
تور مسکو – سنت پترزبورگ  تابستان 95

تور مسکو – سنت پترزبورگ تابستان 95

     مسکو – سنت پترزبورگ تابستان 95 تور 8 روزه پرواز قشم ایر تاریخ صدور:95/04/03                                                                                                                                  کودک 5_2 سال بدون تخت  کودک 12_5 سال با تخت  یک...
تور روسیه  تابستان 95

تور روسیه تابستان 95

تور روسیه تابستان 95 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ پرواز ماهان ایر 20 و 27 خرداد 95  تاریخ صدور: 95/02/01     کودک 2_5 سال بدون تخت کودک 5_12 سال با تخت هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق دو تخته درجه HOTEL 3/090/000 4/390/000 6/890/000 5/900/000 5* TOP 4* TOP...
تور روسیه با پرواز تابان ایر تابستان 95

تور روسیه با پرواز تابان ایر تابستان 95

تور روسیه تابستان 95 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ پرواز تابان ایر  تاریخ صدور: 95/02/01       کودک 2_6 سال بدون تخت کودک 6_12 سال با تخت هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق دو تخته درجه HOTEL 2/795/000 4/195/000 5/495/000 4/495/000 4* TOP RENAISSANCE MARRIOT...
تور روسیه با پرواز ماهان ایر خرداد 95

تور روسیه با پرواز ماهان ایر خرداد 95

تور روسیه از خرداد 95 هر هفته پنجشنبه ها  3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ پرواز ماهان ایر  تاریخ صدور: 95/02/01   کودک 2_5 سال بدون تخت کودک 5_12 سال با تخت هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق دو تخته درجه HOTEL 3/490/000 4/900/000 7/900/000 5/900/000 5* TOP...