تور آنکارا دی 95

تور آنکارا دی 95

    تور آنکارا 3 شب و 4 روز با پرواز ایران ایر دی 95   هتل درجه دو تخته یک تخته موقعیت ALMER 3*  918,000   1,025,000 50 دقیقه تا سفارت آمریکا   GOLD 3* 960,000 1,095,000 10 دقیقه تا سفارت آمریکا   SEVEN DEEP   4* 1,050,000   1,265,000 8 دقیقه تا سفارت...
تور آنکارا با پرواز تابان  ویژه آبان پاییز 93

تور آنکارا با پرواز تابان ویژه آبان پاییز 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) + شب اضافه پرواز تابان -یکشنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه و جمعه ها  ساعت رفت: 09:00و برگشت : 11:30 ( تاریخ صدور:10-05-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال GOLD HOTEL  *5  شب اضافه  799.000 85.000 949.000 135.000...

تور آنکارا با پرواز تابان ویژه شهریور تابستان 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) + شب اضافه پرواز تابان -یکشنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه و جمعه ها  ساعت رفت: 09:00و برگشت : 11:30 ( تاریخ صدور:30-05-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال MIDI HOTEL *4 1.079.000 160.000 1.249.000 270.000...

تور آنکارا با پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان 93

تور آنکارا (3 شب و 4 روز ) پروازایران ایر  . روزهای پرواز : یکشنبه و چهارشنبه  ساعت رفت: 17:00و برگشت : 21:45 ( تاریخ صدور:02-02-1393 )     نام هتل درجه هتل تعداد شب  دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال با تخت مینا *2 3 شب  شب اضافه 795.000 80.000 915.000 125.000 690.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه بهار 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه بهار 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:18-01-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال AKYUZ OTEL *3...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز)   ویژه 25 اسفند تا 8 فروردین 93  پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 07:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:10-11-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه زمستان 92

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه زمستان 92

تور آنکارا –  ویژه25 دی تا 24 اسفند (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:23-10-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه پاییز 92

تور آنکارا –  ویژه 9  مهر تا 29 آذر (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30 و رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:31-06-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...