تور مارماریس بهار 94

تور مارماریس بهار 94

تور مارماریس(6 شب و 7 روز) ترکیش  : ساعت رفت : 01:00 برگشت : 23:30 روز های پروازی :رفت جمعه برگشت :پنج شنبه ( تاریخ صدور: 05-02-1394 ) نام هتل درجه هتل قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت 2تا 6سال DELOXE HOTEL PINETA *5 ALL 2.195.000...

تور مارماریس ویژه مرداد ماه

تور مارماریس –  ویژه مرداد 93(6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:00و برگشت 23:00 فری برد : ساعت رفت : 03:00 برگشت : 21:00 ( تاریخ صدور: 11-05-1393 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال CLUB PINETA...

تور مارماریس با پرواز قشم ایر ویژه خرداد 93

تور مارماریس –  ویژه تابستان 93(7 شب و 8 روز) پرواز قشم ایر ساعت رفت :10.00 ساعت برگشت 13.00 ( تاریخ صدور: 11-03-1393 )     نام هتل قیمت دو تختههر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت6-12 ELEGANCE *5ALL 3.199.000 4.499.000 2.299.000 — GRAND...

تور مارماریس با پرواز اطلس جت ویژه بهار و تابستان 93

تور مارماریس –  ویژه بهار و تابستان 93(6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:20و برگشت 23:50 ( تاریخ صدور: 27-02-1393 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت  6-12 IDAS HOTEL *3 ALL 2.245.000...

تور مارماریس با پرواز اطلس جت ویژه 27و28و29 شهریور تابستان 92

تور مارماریس –  ویژه 27و28و29 شهریور (6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:00 و برگشت 22:30 ( تاریخ صدور: 23-06-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال CLUB PINETA *4 ALL 2.399.000 2.799.000 1.799.000...

تور مارماریس با پرواز آسمان یا معراج ویژه 29 شهریور تابستان 92

تور مارماریس ویژه 29 شهریور( 6 شب ) پرواز ایرباس آسمان یا معراج ساعت رفت : 11:00 و ساعت برگشت : 15:00 ( تاریخ صدور: 23-06-1392 )       نام هتل سرویس دو تخته ( هر نفر ) سینگل کودک با تخت  (6 – 12) کودک با تخت (2 – 6) BLUE PARK *3 1.795.000 2.195.000...

آفر تور مارماریس با پرواز اطلس جت ویژه شهریور تابستان92

تور مارماریس –  ویژه 20,21,22 شهریور (6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:00 و برگشت 22:30 ( تاریخ صدور: 13-06-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال CLUB PINETA *4 ALL 2.399.000 2.799.000 1.799.000...

تور مارماریس با پرواز اطلس جت ویژه 15,14,13 شهریور تابستان 92

تور مارماریس –  ویژه 15,14,13 شهریور (6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:00 و برگشت 22:30 ( تاریخ صدور: 09-06-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 7تا12 سال کودک بدون تخت 2 تا 6 سال CLUB PINETTA *4 ALL...

تور مارماریس با پرواز آسمان یا معراج ویژه 15 شهریور تابستان92

تور مارماریس ویژه 15 شهریور( 6 شب ) پرواز ایرباس آسمان یا معراج ساعت رفت : 11:00 و ساعت برگشت : 15:00 ( تاریخ صدور: 09-06-1392 )       نام هتل سرویس دو تخته ( هر نفر ) سینگل کودک با تخت  (6 – 12) کودک با تخت (2 – 6) CLUB PINETA *4 ALL 2.175.000...

تور مارماریس با پرواز آسمان یا معراج ویژه 8 شهریور تابستان 92

تور مارماریس ویژه 8 شهریور( 6 شب ) پرواز ایرباس آسمان یا معراج- روز های حرکت : جمعه ها ساعت رفت : 11:00 و ساعت برگشت : 15:00 ( تاریخ صدور: 02-06-1392 )       نام هتل سرویس دو تخته ( هر نفر ) سینگل کودک با تخت  (6 – 12) کودک با تخت (2 – 6) BLUE PARK *3 ALL...

تور مارماریس با پرواز اطلس جت ویژه 6 شهریور تابستان 92

تور مارماریس –  ویژه 6 شهریور (6 شب و 7 روز) پروازاطلس جت  – ساعت رفت 04:00 و برگشت 22:30 ( تاریخ صدور: 02-06-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته کودک با تخت 7تا12 سال IDAS *4 ALL 1.999.000 2.499.000 1.699.000 CAPRICE BEACH ...

تور مارماریس با پرواز انور ایر ویژه 31 مرداد تابستان 92

تور مارماریس ( 6 شب و 7 روز ) نرخ ویژه 31 مرداد پرواز انور ایر  – روز های حرکت : پنج شنبه ها – ساعت رفت : 01:45 و ساعت برگشت : 19:45 ( تاریخ صدور: 27-05-1392 )       نام هتل سرویس دو تخته ( هر نفر ) سینگل کودک با تخت  (6 – 12) کودک با تخت (2 –...