بلغارستان – وارنا تابستان 96
شروع از 9 تیر 1396

سرویسدبل سینگل با تخت 5 تا 12 سال با تخت2 تا 4 سال بدون تختALLروبه دریا هر وعده غذا
BB2/420/0003/180/0001/850/0001/400/00050/0007E
BB2/700/0003/150/0002/080/0001/500/0007E
BB2/800/0003/500/0001/999/0001/450/00013E80/0005E
BB2/900/0003/500/0002/100/0001/450/00012E6E
BB2/950/0003/500/0002/100/0001/450/00010E
HB3/100/0003/950/0002/350/0001/500/00010E
BB3/100/0003/980/0002/200/0001/490/00015E
BB3/190/0004/190/0002/290/0001/500/00016E130/00010E
BB3/200/0004/200/0002/500/0001/500/00050/0007E
ALL3/220/0004/290/0002/390/0001/500/000
HB+3/250/0003/960/0002/280/0001/600/00013E100/0007E
ALL3/280/0004/200/0002/330/0001/600/000
U ALL3/480/0004/570/0004/400/0001/450/000100/000
HB3/400/0004/800/0002/350/0001/460/00010E120/0008E
BB3/450/0004/680/0002/400/0001/500/00020E130/00012E
ALL3/500/0004/130/0002/520/0001/500/000
ALL3/660/0004/500/0002/500/0001/600/000100/000
BB3/800/0005/380/0002/800/0002/300/00020E300/00013E
ALL4/100/0005/100/0002/800/0001/600/000120/000
U ALL4/150/0005/100/0002/750/0001/600/000
ALL4/667/0006/080/0002/995/0002/600/000300/000


خدمات تور :
ویسا+ بلیط رفت و برگشت+ 7شب اقامت+ صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی+ راهنمای فارسی زبان+ یک گشت شهری + یک ناهار در هتل پنج ستاره لوکس اینترنشنال +
سیم کارت رایگان برای هر اتاق+ بیمه

 

خدمات VIP (LEVEL) : اتاقهای VIP رو به دریا ویژه بسرگسالان واقع در طبقه 17 و دارای بیسینس لانچ و رستوران و امکانات اختصاصی میباشند.

HOTEL INTERNATIONAL LEVEL: SEA VIEW5*****(DLX) +BB4/780/0006/490/00020 E150/000
  ALL5/490/0007/200/000160/000