یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا
مدت تور: 1۶ روزه
تاریخ حرکت: 27 مرداد 1396

درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال

ستاره
000/ 600 / 3 تومان
2690 یورو
000/ 600 / 3 تومان
3390 یورو
000 / 490 / 3 تومان
1990 یورو
000 / 490 / 3 تومان
1390 یورو
000/ 690 تومان

مسیر سفر: تهران – آتن (هوایی)، آتن ( ۳ شب) آتن-رم (یک شب دریایی)، رم ( ۳ شب)، رم -فلورانس )زمینی)، فلورانس ( ۱ شب)، فلورانس – نیس (زمینی)، نیس ( ۳
شب)، نیس – اوینیون (زمینی)، اوینیون( ۱ شب)، اوینیون – بارسلون (زمینی)، بارسلون ( ۳ شب) بارسلون – تهران (هوایی).

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایژین، ترانسفرهای فرودگاهی و زمینی، پروازهای داخلی، اقامت در هتلهای ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه
مسافرتی، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.

گشتها: روز دوم: گشت شهری آتن. روز چهارم: گشت بین راهی دلفی )در مسیر آتن به بندر پاترا(. روز ششم: گشت شهری رم. روز هفتم: گشت شهری واتیکان. روز هشتم:
گشت بین راهی پیزا )در مسیر رم به فلورانس(. روز نهم: گشت شهری فلورانس. روز دهم: گشت شهری نیس. روز دوازدهم: گشت شهری اوینیون. روز چهاردهم: گشت
شهری بارسلون.

نکات مهم:
۱- درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10 % مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.
2 -مسئولیت کنترل گذرنامه، از جهت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر می باشد.
3-مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.
۴- اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت اسراپرواز باقی می ماند.
۵- ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل 000 ،000 ،500 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی
مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقب ا اعلام می گردد.
۶- در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمائید.