americas-visa

 

قدم اول: تمام متقاضیان ملزم به تکمیل فرم DS-160 هستند. برای تکمیل فرم DS-160 به یک قطعه عکس دیجیتالی که حجم آن کم تر از یک مگابایت باشد نیاز دارید.

اگرچه متقاضان عکس خود را در این مرحله آپلود می کنند اما همچنان از متقاضیان درخواست می شود تا یک قطعه عکس برای روز مصاحبه همراه خود بیاورند تا در صورتی که سیستم عکس آپلود شده را نپذیرفت این عکس مورد استفاده قرار گیرد.

پس از تکمیل کامل فرم DS-160 تاییدیه ای با عنوان Confirmation بر روی صفحه ظاهر می شود که باید از آن پرینت بگیرید و برای زمان مصاحبه ی سفارت همراه خود داشته باشید.

 

قدم دوم: تعیین وقت سفارت و زمان مصاحبه

 

قدم سوم: پرداخت هزینه مربوط به مصاحبه (Visa Application Fee)

متقاضیان تمام انواع ویزا ملزم به پرداخت هزینه ای جهت مصاحبه با سفارت هستند. بر اساس نوع ویزا این هزینه ها عبارتند از:

ویزا های نوع B1, B2, or B1/B2: مبلغ صد و چهل دلار آمریکا

ویزا های نوع F1 or F2: مبلغ صد و چهل دلار آمریکا

ویزا های نوع H, L, O, P, Q, or R: مبلغ صد و پنجاه دلار آمریکا

سایر انواع ویزا: مبلغ صد و چهل دلار آمریکا

 

قدم چهارم: تهیه و آماده سازی مدارک و فرم های دیگری که ممکن است در روز مصاحبه نیاز داشته باشیددوستان توجه داشته باشید که در روز مصاحبه برای افیسری که شما با وی مصاحبه می کنید دو نکته حائز اهمیت است:

برای نوع ویزایی که درخواست داده اید آیا شایسته هستید. برای اثبات این موضوع مدارکی از قبیل I-20, ریز نمرات, نتیجه ی آزمون های GRE و TOEFL و… می تواند افیسر را قانع کند که شما برای توع درستی از ویزا اقدام کرده اید.

آیا شما واقعا قصد بازگشت از آمریکا پس از اتمام تحصیلات خود را دارید. برای اثبات این موضوع متناسب با نوع ویزا و دیگر شرایط ممکن است یک یا تعدادی از موارد زیر که به زبان انگلیسی ترجمه شده است نیاز شود:

نامه ای رسمی از شغل فعلی به شامل عنوان شغل, مدت خدمت و حقوق دریافتی

bank statements شخصی مربوط به شش ماه گذشته

کپی مجوز تجاری و مدارک مالی مربوط به دو سال گذشته

اسناد دارایی ها مانند سند خانه, ماشین و…

دعوت نامه کنفرانس, شرکت یا سازمان آمریکایی