شماره کارت بانکی

مدیریت آژانس هواپیمایی و گردشگری من و تو همسفر خانم شیوا محمودی فر می باشند.

شماره حساب و شماره کارت بانکی مجموعه فقط با نام ایشان است، مسافران و مشتریان محترم لطفاً به غیر از نام فوق مبالغ سفر و ویزای خود را به نام هیچ شخص دیگری واریز نفرمایید.

در غیر این صورت این مجموعه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

جهت دریافت شماره کارت بانکی با شماره تلفن 02188206464 تماس حاصل فرمایید.