تور بالی (اندونزی) با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

تور بالی (اندونزی) با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

بالی (اندونزی)  تور 9 روزه با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397 کودک    بدون تخت کودک    با تخت           سینگل             دبل         درجه و سرویس                 هتل 6/750/000 7/390/000 8/990/000 7/490/000   4 * WHITE ROSE 6/840/000 7/830/000 9/750/000 7/890/000   5 *...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

بالی (اندونزی)  تور 11 روزه با پرواز امارات ویژه نوروز 1397 کودک    بدون تخت کودک    با تخت           سینگل             دبل         درجه و سرویس                 هتل 3/900/000 4/710/000 7/490/000 5/890/000   4 * WHITE ROSE 3/920/000 4/730/000 9/190/000 6/590/000   5 *...
تور ترکیبی بالی + سنگاپور + کوالا ویژه نوروز 1397

تور ترکیبی بالی + سنگاپور + کوالا ویژه نوروز 1397

بالی + سنگاپور + کوالا  تور 12 روزه با پرواز امارات ویژه نوروز 1397 کودک    بدون تخت کودک     با تخت           سینگل             دبل         درجه و سرویس        هتل 5/390/000 6/090/000 9/490/000 7/390/000   4 * WHITE ROSE QUALITY FURAMA 5/390/000    N/A 11/990/000...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور بالی(اندونزی) ویژه نوروز 1397

بالی(اندونزی) تور 8 روزه با پرواز قطر ویژه نوروز 1397 6-2 سال  12-6 سال سینگل     دبل      درجه هتل  هتل                         5/900/000      N/A    6/720/000 5/920/000 4 * Vasanti 5/450/000 5/800/000 6/950/000 5/970/000 4 * Bali Rani 5/500/000 6/040/000 7/510/000...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور بالی(اندونزی) ویژه آذر ماه 1396

بالی(اندونزی) تور 8 روزه با پرواز ماهان ویژه آذر ماه 1396   2-6 سال بدون تخت 12-6 سال  با تخت     سینگ دبل  موقعیت مکانی  درجه هتل  هتل                   2/690/000              ...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور بالی ویژه 3 شهریور 96

بالی(اندونزی) تور 8 روزه با پرواز ماهان ویژه 3 شهریور ماه 1396 2-6 سال    بدون تخت   12-6 سال  با تخت     سینگل     دبل      موقعیت مکانی  درجه هتل  هتل                         3/690/000 3/890/000 5/090/000 3/990/000      Kuta 4 * Eden Hotel 3/790/000 4/290/000...
تور بالی (اندونزی) با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

تور بالی ویژه 10 شهریور 96

بالی(اندونزی) تور 8 روزه با پرواز ماهان ویژه 10 شهریور ماه 1396   2-6 سال    بدون تخت   12-6 سال  با تخت        سینگل        دبل      موقعیت مکانی  درجه هتل                هتل                         3/990/000 4/190/000 5/390/000 4/290/000  Kuta 4 * Eden Hotel...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور بالی (اندونزی) شهریور 1396

تور  بالی (اندونزی) تور 8 روزه با پرواز ماهان از 3 لغایت 31 شهریور ماه 1396      2-6 سال بدون تخت  6-12 سال با تخت   سینگل        دبل      سرویس درجه   هتل         هتل                  4/650/000 4/850/000 5/950/000 4/950/000   BB     4 * Bali Rani 4/650/000...

تور بالی نوروز 95

تور بالی7شب و 8روز پرواز ماهان ( تاریخ صدور: 03-11-1394 )                                                                                                                                                هتلدرجههر نفر در اتاق دبلسینگلکودکان با تختکودک بدون تختBALI...
تور بالی (اندونزی) ویژه نوروز 1397

تور اندونزی (بالی ) پاییز 94

 تور اندونزی (بالی)با پرواز ماهان و عمان ایرمدت اقامت 7 شب(تاریخ صدور : 94/08/05)HOTEL MEAL/BASEDBLSGL CHD(WB)CHD(NB)LOSARI BEACH RESORTKUTA/*33.490.0004.240.0002.360.0002.990.000BALI RANI/THE RANI*4/ KUTA3.690.0004.500.0003.565.0003.120.000THE JAYAKARTA*4/...