تور بلغارستان وارنا ، ویژه تابستان 1397

تور بلغارستان وارنا ، ویژه تابستان 1397

تور بلغارستان _ وارنا سواحل گلدن سندز تابستان 97 شروع از 8 تیر 97 چهارشنبه – پنج شنبه – جمعه هتل ها درجه هتل سرویس دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت All رو به دریا هر وعده غذا HOTEL HOLIDAY PARK *4 BB 3/650/000 5/100/000 2/640/000 1/950/000  —  — 7 €  HOTEL...
تور بلغارستان وارنا ، تابستان 96 شروع از 9 تیر 96

تور بلغارستان وارنا ، تابستان 96 شروع از 9 تیر 96

تور بلغارستان وارنا سواحل گلدن سندز تابستان 96 شروع از 9 تیر 96 چهارشنبه – پنج شنبه – جمعه هتل ها درجه هتل سرویس دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت All رو به دریا هر وعده غذا HOTEL HOLIDAY PARK *4 BB 2/420/000 3/180/000 1/850/000 1/400/000...
تور بلغارستان -وارنا تابستان 96

تور بلغارستان -وارنا تابستان 96

بلغارستان – وارنا تابستان 96 شروع از 9 تیر 1396 سرویس دبل  سینگل  با تخت 5 تا 12 سال با تخت 2 تا 4 سال بدون تخت ALL روبه دریا  هر وعده غذا BB 2/420/000 3/180/000 1/850/000 1/400/000 – 50/000 7E BB 2/700/000 3/150/000 2/080/000 1/500/000 – – 7E...
تور بلغارستان -وارنا تابستان 96

تور بلغارستان – وارنا تابستان 96

تور بلغارستان – وارنا تابستان 96 8 روز وارنا تاریخ صدور 10 / 02 /96 هتل درجه دو تخته یک تخته Holiday park 4* BB 1/990/000 2/355/000 Central 4* BB 2/395/000 2/940/000 Golden line 4* BB 2/690/000 3/295/000 Arena mar 4* BB 3/160/000 3/290/000 Elena 4* ALL 3/190/000...
تور بلغارستان تیر و مرداد 95

تور بلغارستان تیر و مرداد 95

 توربلغارستان  7شب و 8 روز با پرواز تابان  1_28 جولای  تاریخ صدور: 08-06-1395     هتل  درجه  دوتخته  یک تخته  کودک با تخت 12-6 کودک بدون تخت6-2 ( BONIA(SIDE SEA VIEW BB*3 2/095/000 2/395/000 1/595/000 1/295/000  HOLIDAY PARK BB *4 2/195/000 2/895/000...
تور بلغارستان . کرواسی تابستان 95

تور بلغارستان . کرواسی تابستان 95

  تور بلغارستان . کرواسی تاریخ حرکت 27 تا 6 مرداد 95مدت تور 9 روز درجه هتلهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تختهکودک11_4 سال با تختکودک4_2 سال بدون تختکودک زیر 2سال4*5*3/690/000     تومان        +          1/790 یورو     3/690/000    تومان       +      ...

تور بلغارستان شهریور 94

 توربلغارستان 7شب و 8 روز  با پرواز معراج  پنج شنبه ها ساعت رفت:12:00 و ساعت برگشت:15:00( تاریخ صدور: 14-06-1394) هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت 12-6کودک بدون تخت6-2PALM BEACHBB*41.899.0002.399.0001.499.0001.399.000DOUBLE TREE BY HILTONBB...
تور بلغارستان -وارنا تابستان 96

تور بلغارستان خرداد 94

توربلغارستانویژه تابستان 94(7شب و8 روز وارنا)پروازماهان – روزهای حرکت: پنج شنبه- چهار شنبه – سه شنبه ساعت رفت: 18:00 برگشت : 20:00  اعتبار پکیج تا 4 تیر ماه( تاریخ صدور: 09-03-1394)نام هتلدرجه هتلسرویسدو تختههر نفریک تختهکودک با تخت6 تا 12 سالکودک بدون...

توربلغارستان (تور 8 روزه وارنا) ویژه مرداد و شهریور

  توربلغارستان (تور 8 روزه وارنا) (7شب و8 روز) پروازآسمان – روزهای حرکت: پنج شنبه ساعت رفت: 11:00    اعتبار پکیج تا پایان شهریور ( تاریخ صدور: 23-05-1393)     نام هتل درجه هتل سرویس دو تخته هر نفر یک تخته کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2تا 6سال...

تور بلغارستان با پرواز آسمان ویژه 19 و 26 تیر

  توربلغارستان (سرزمین ماسه های طلایی گلدن سندز) (7شب و8 روز) پروازآسمان – روزهای حرکت: پنج شنبه ساعت رفت: 19:00    اعتبار پکیج تا پایان تیر ( تاریخ صدور: 12-03-1393)     نام هتل درجه هتل سرویس دو تخته هر نفر  یک تخته کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت...

تور بلغارستان (وارنا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

  توربلغارستان (سرزمین ماسه های طلایی گلدن سندز) (7شب و8 روز) پرواز ماهان – روزهای حرکت: پنج شنبه ویکشنبه   ساعت رفت: 07:00 صبح و برگشت: 11:30 ظهر  ( تاریخ صدور: 29-02-1393)     نام هتل درجه هتل سرویس دو تخته هر نفر  یک تخته کودک با تخت 5 تا 12 سال کودک بدون تخت...