تور کانادا ویژه تابستان 1398

تور کانادا ویژه تابستان 1398

کانادا تور 15 روزه با پرواز لوفتهانزا تاریخ حرکت: 14 شهریور 1398 کودک زیر 2 سال کودک 2-4 سال بدون تخت کودک 4-11 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 2 تخته هتل 1/990/000 تومان 6/590/000 تومان + 3490 دلار 6/590/000 تومان + 5290 دلار 6/990/000 تومان + 11990...
تور کانادا ویژه تابستان 1398

تور کانادا ویژه تابستان 1397

کانادا تور 15 روزه با پرواز لوفتهانزا تاریخ حرکت: 15 شهریور 1397 کودک زیر 2 سال کودک 4-2 سال بدون تخت کودک 11-4 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 2 تخته هتل 1/990/000 تومان 7/590/000 تومان + 4590 دلار 7/590/000 تومان + 5990 دلار 7/990/000 تومان + 11590...
تور کانادا ویژه تابستان 1398

تور کانادا تابستان 96

کانادا مدت تور: ۱۵ روزه تاریخ حرکت: ۷ شهریور 1396 درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 ستاره تاپ 000 / 990 / 7 تومان 6590 دلار 000 / 590 / 7 تومان 5990 دلار 000 / 590 / 7 تومان...
تور کانادا تیر 95

تور کانادا تیر 95

    تور کاناداتاریخ حرکت:7 تا 19 تیر 95  کودک زیر 2 سالکودک 6_2 سال بدون تختکودک 12_6 سال با تختهر در اتاق 1 تختههر نفر در اتاق 2 تختهدرجههتل600/000تومان+1/500 دلار4/800/000تومان+3000 دلار4/800/000تومان+3/999 دلار5/999/000تومان+5/999...