تور چین ( پکن + شانگهای) ویژه نوروز 1397

تور چین ( پکن + شانگهای) ویژه نوروز 1397

چین 4 شب پکن + 3 شب شانگهای ویژه نوروز1397 کودک 5-2 سال بدون تخت کودک 12 -5 سال با تخت سینگل دبل           درجه هتل                  هتل                       5/568/000 6/706/000 8/220/000 6/810/000 5* 5*   SUNWORLD DYNASTY      HOTEL BEIJING      REGAL  ...
تور پکن-شانگهای ویژه نوروز 96 پرواز ماهان

تور پکن-شانگهای ویژه نوروز 96 پرواز ماهان

  تور پکن-شانگهای ویژه نوروز 96 پرواز ماهان هتل درجه دوتخته یک تخته PRIME BEIJING WANGFUHING REGAL INTERNATIONAL EAST 5* 6,750,000 7,995,000 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان – 7 شب اقامت با صبحانه (4 شب پکن و 3 شب شانگهای)– ترانسفر فرودگاهی- ویزا...
تور پکن-شانگهای 20 آبان 95

تور پکن-شانگهای 20 آبان 95

    تور پکن-شانگهای 20 آبان 95   هتل درجه دو تخته یک تخته BEIJING INTERNATIONAL REGAL INTERNATIONAL 5* 5,190,000 6,595,000 تهران- پکن- شانگهای – تهران خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری – 7 شب اقامت با صبحانه (4 شب پکن و 3 شب شانگهای)– ترانسفر...
تور پکن شانگهای آبان 95

تور پکن شانگهای آبان 95

      تور پکن-شانگهای آبان 95 تاریخ صدور:95/7/27 هتل درجه دو تخته یک تخته BEIJING INTERNATIONAL REGAL INTERNATIONAL 5* 4,990,000  6,495,000   تهران- پکن- شانگهای – تهران   خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری – 7 شب اقامت با صبحانه (4 شب...
تور چین پکن . شانگهای مهر 95

تور چین پکن . شانگهای مهر 95

    تور چین پکن . شانگهای تور 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان مهر 95   تهران- پکن – شانگهای – تهران     هتل درجه دو تخته یک تخته BEIJING INTERNATIONAL SHANGHAI GUOMAN 5* 4,995,000 5,990,000 👇🏻👇🏻برای دانلود پکیج...
تور چین ( پکن + شانگهای) ویژه نوروز 1397

تور چین . پکن-شانگهای تیر 95

  تور چین . پکن-شانگهای15 تیربا پرواز ماهانتاریخ صدور:95/03/25 هتلدرجهدو تختهیک تختهکودک 12_6 سال با تختکودک 6_2 سال بدون تختKERRY HOTEL CROWN PLAZA FUDAN5*5,890,0006,930,0005,400,0004,570,000 👇🏻👇🏻برای دانلود پکیج اینجا...

تور چین تابستان 95

تور چینبا پرواز امارات مدت تور:11 روزتاریخ حرکت:8 تیر تا 18 تیر 95 ( تاریخ صدور: 1395/02/1)       درجه هتلهر نفر در اتاق2تختههر نفر در اتاق 1 تختهکودک 11_4 سال با تختکودک 4_2 سال بدون تختکودک زیر 2 سال*53.490.000تومان+1.490 دلار3.490.000تومان+2.490...

تور چین(پکن + شانگهای) نوروز 95

تور چین  4شب پکن +3 شب شانگهایروز پرواز :چهارشنبه ها برگشت :پنج شنبه هاتاریخ پرواز :26 اسفند 94 با پرواز ایران ایر ساعت رفت 20:45 ساعت برگشت 22:45( تاریخ صدور:08-11-1394 )       پکن +شانگهایهتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت BEIJING...

تور چین(پکن + شانگهای+هانگزو ) نوروز 95

تور چین  پکن + شانگهای+هانگزو تاریخ پرواز :28 اسفند 94 -9 فروردین 94با پروازماهان ساعت رفت 19:00 ساعت برگشت 23:00( تاریخ صدور:30-10-1394 )       پکن +هانگزو+شانگهای(9شب و 10 روز) هتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت sofitel wanda beijing jw marriott...

تور چین(پکن) (پکن +شانگهای ) ایران ایر پاییزتا اسفند 94

تور چینپکن  پکن + شانگهایباهواپیمایی ایران ایرروزهای پرواز رفت چهارشنبه ساعت 19:25روزهای برگشت پنجشنبه ساعت 22:45( تاریخ صدور:16-09-1394 )       7 شب و8 روز پکنهتل درجه دو تخته یک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت SHANGRI-LA...

تور چین(پکن + شانگهای ) 10آذر لغایت 10اسفند ماه

تور چین  پکن + شانگهایاعتبار 10 آذر لغایت 10 اسفند ماهبا پروازماهان روزهای یکشنبه و سه شنبه و 4شنبه و جمعه( تاریخ صدور:15-09-1394 )       7 شب و8 روز پکنهتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت PRESIDENTIAL HOTEL5*4.100.0004.900.0003.800.000 3.150.000روزهای...

تور چین (پکن +شانگهای ) ایران ایر پاییز 94 تا 2 دی

تور چین اعتبار تا 2 دی  پکن + شانگهایباهواپیمایی ایران ایرروزهای پرواز رفت چهارشنبه ساعت 19:25روزهای برگشت پنجشنبه ساعت 22:45( تاریخ صدور:25-09-1394 )       7 شب و8 روز پکنهتل درجه دو تخته INTERNATIONAL*53.180.000 خدمات : بلیط رفت  و برگشت با هواپیمایی ایران ایر -7شب...

تور چین (پکن +شانگهای ) ایران ایر پاییز 94

تور چین اعتبار تا 6 آبان پکن + شانگهایباهواپیمایی ایران ایر روزهای پرواز رفت چهارشنبه ساعت 19:25روزهای برگشت پنجشنبه ساعت 22:45( تاریخ صدور:25-07-1394 )       7 شب و8 روز پکنهتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت GREAT WALL...

تور چین ، 7شب و 8 روز پکن تابستان 94

تور چین (ویژه تابستان 94) 4شب پکن +3شب شانگهای با پروازایران ایر ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )          4 شب پکن +3 شب شانگهای هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU *5  5.299.000  6.499.000   4.799.000 3.999.000 خدمات...

تور چین ، 4 شب پکن + 3 شب شانگهای بهار 94

تور چین (ویژه بهار 94)4 شب پکن + 3 شب شانگهایبا پرواز ایران ایربهار 94( تاریخ صدور: 06-02-1394 )       4 شب پکن + 3 شب شانگهایهتلدرجهدبلسینگلکودک با تختکودک بدون تختMARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU*5 4.999.000 6.299.000  4.599.0003.999.000خدمات تور :بلیط...

تور چین ، 4شب پکن + 3 شب شانگهای پاییز 94

تور چین (ویژه پاییز 94) 4شب پکن +3شب شانگهای با پروازایران ایر ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )          4 شب پکن +3 شب شانگهای هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU *5  5.999.000  6.999.000   5.499.000  4.499.000 خدمات تور...

تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای نوروز 94

     تور نوروزی چین ،تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای نوروز 94 4 شب پکن +3 شب شانگهای مسیر پکن و شانگهای با هواپیمایی چین انجام میشود گروه فوق به صورت رفت از پکن و برگشت از شانگهای میباشد با پرواز ماهان ( تاریخ صدور: 07-11-1393 )                      نام هتل  درجه...

تور چین پکن و شانگهای نوروز 94 ، تور چین پکن و شانگهای فروردین 94 ، تور چین نوروز 94 ، تور چین فروردین 94

تور چین پکن وشانگهای نوروز 94 ،تور چین پکن وشانگهای فروردین94 ،تور چین نوروز 94 ،تور چین فروردین 94 ( 4شب پکن + 4شب شانگهای ) با پرواز ماهان گروه فوق به صورت رفت به پکن و بازگشت از شانگهای میباشد ( تاریخ صدور:06-11-1393 )   مسیر بین پکن و شانگهای با هواپیمایی چین...

تور چین نوروز 94، تور پکن نوروز 94 ، تور شانگهای نوروز 94 ، تور پکن شانگهای فروردین 94، تور پکن فروردین 94 ، تور پکن شانگهای نوروز 94

  تور چین نوروز 94، تور پکن نوروز 94 ، تور شانگهای نوروز 94 ، تور پکن شانگهای فروردین 94، تور پکن فروردین 94 ، تور پکن شانگهای نوروز 94               (5 شب و 6روز پکن  )             پرواز ماهان – تاریخ حرکت: یکشنبه -سه شنبه -جمعه ساعت رفت 20:40 ساعت برگشت 23:00...

تور چین(پکن ، پکن + شانگهای)با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 93

               تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 18:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 02-07-1393 )                   نام هتل  درجه دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5...

تور پکن + شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان 93

   تور چین ( 4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 02-02-1393 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL RENAISSANCE SHANGHAI...

تور پکن و پکن ، شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

   تور چین (4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 19-12-1392 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL RENAISSANCE SHANGHAI...

تور چین با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

                                        تور بزرگ چین (3 شب پکن +4 شب شانگهای)                                    پرواز ماهان ساعت رفت: 22:00 و ساعت برگشت 23:00 ( تاریخ صدور: 05-11-1392 )                         هتل درجه تاریخ رفت تاریخ برگشت دو تخته هر نفر یک تخته هر...

تورچین با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

   تور بزرگ چین ویژه نوروز 93( 4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 01-11-1392 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL...

تور پکن و پکن ، شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

                تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 22-10-1392 )    تاریخ رفت : 28 اسفند 92         نام هتل  درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت...

تور پکن،شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه ژانویه 2014

                تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 30-09-1392 )           نام هتل  درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت PRESIDENTIAL *5 2.340.000...

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/manotoha/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/manotoha/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52