تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

قبرس  تور 4 روزه با پرواز اطلس گلوبال ویژه کریسمس ( 8-11 دی ماه 1396) کودک    با تخت         سینگل           دبل         نوع     اتاق    درجه و سرویس                 هتل 2/570/000 3/970/000 3/190/000   STD 5* ALL SALAMIS 2/670/000 4/290/000 3/390/000  LAND  VIEW 5* HB...
تور قبرس بهار 96

تور قبرس بهار 96

قبرس مدت تور: 8 روزه تاریخ حرکت: 13 خرداد 1396 Cyprus Luxury درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 5 ستاره 000 / 990/ ۵ تومان 000 / ۹۹۰ / ۵ تومان 000 / ۹90 / 4 تومان 000/ 990/ 3 تومان...
تور قبرس شمالی 25 شهریور الی 8 مهرماه 95

تور قبرس شمالی 25 شهریور الی 8 مهرماه 95

    تور قبرس شمالی 25 شهریور الی 8 مهرماه 95 با پرواز اطلس جت 6 شب و 7 روز تاریخ صدور: 95/6/16   هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخته کودک 6-12 سال با تخت Riverside Garden 4* ALL 2/300/000 2/875/000 2/110/000 Malpas 5* FB 2/920/000...
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30 هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...
تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

تور قبرس شمالی 31 تیر 95

      تور قبرس شمالی 31 تیر 95 7 شب و 8 روز با پرواز اطلس گلوبال تاریخ صدور: 95/04/21       منطقه کودک 12_6 سال با تخت یک تخته دو تخته درجه هتل GIRNE 2/040/000 2/790/000 2/295/000 4*ALL RIVER SIDE GIRNE 2/240/000 3/450/000 2/840/000 5*ALL...
تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول نوروز 95

تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول نوروز 95

تور قبرس اروپایی 4شب لارناکا + 3 شب لیماسولپرواز ماهانروز پرواز :29 اسفند ماه و 7فروردین ماه( تاریخ صدور: 12-11-1394)نام هتلدرجهدو نفرهسینگلکودک با تختکودک بدون تختSAN ROMEO HOTEL+NIRVANA*3 BB2.770.0003.080.0002.150.0002.150.000FLAMINGO+NIRVANA*3...
تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95

 تور قبرس شمالی با پرواز اطلس گلوبال نوروز 95پروازاطلس گلوبالساعت رفت : 20-19-18-17 مارچ( تاریخ صدور: 10-11-1394)  نام هتلدرجه هتلنوع اتاق دونفره سینگل12-6 سال 6-2 سال INCLUSIVE*5 ALLstandard roomdeluxe...

تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 08-02-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت FLAMINGO NAVARIA *3 BB 2.390.000 3.090.000 1.990.000 1.590.000 LORDOS BEACH POSEIDONYA *4 BB 3.250.000...

تور قبرس اروپایی _ 7شب لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  7 شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 30-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3/BB 2.190.000 2.790.000 1.950.000 1.490.000 KAPETANIOS ODYSSIA *3/BB 2.390.000 3.090.000 1.950.000...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لیماسول فروردین 94 ،تور لیماسول بهار 94 7شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3 BB...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94 4شب لارناکا +3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ پرواز :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور: 16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکا فروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکافروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94 7شب و 8 روز لارناکا پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394)     نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SANREMO *2/BB...

تور قبرس اروپایی (7 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی   (7 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت :18.30 ساعت برگشت : 20.50 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت TASIANA COMPLEEX APT 2.550.000 2.850.000 1.950.000 1.490.000 NAVARRIA *3 2.600.000...

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت : 18.30 ساعت برگشت : 21.00 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUBROS APT 2.390.000 3.090.000 1.790.000 1.590.000 SVELTOS -HB KAPETANIOS...

قبرس شمالی ویژه خرداد و تیر 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55  تاریخ صدور: 19-03-1393 اعتبار تا 31 تیر   نام هتل درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3 HB گیرنه 1.699.000 2.199.000 1.299.000 999.000 MANOLYA...

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه تعطیلات خرداد 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 08-03-1393 اعتبار تا 16 خرداد   نام هتل درجه سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت6تا12 سال کودک بدون تخت 6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3گیرنه HB 1.699.000 2.299.000 1.399.000 999.000...

تور قبرس اروپایی (لارناکا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

قبرس اروپایی ویژه تابستان 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :چهارشنبه ها ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 30-02-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت فرانجورجیو آپارتمان BO 2.110.000 2.660.000 1.530.000...

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه نیمه اول خرداد

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 29-02-1393 )     نام هتل درجه سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت  6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3 گیرنه HB 1.699.000 2.299.000 1.399.000 999.000    ...

تور قبرس شمالی با پرواز فری برد ویژه خرداد و تیر 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز فری برد- -ساعت رفت 02:55و برگشت 20:55 ( تاریخ صدور: 25-01-1393 )     نام هتل نوع اتاق سرویس 2تخته یک تخته کودک با تخت 6تا12 سال کودک بدون تخت  6 تا 12 سال ONAR VILLAGE *3  گیرنه HB 1.999.000 2.499.000 1.699.000 1.999.000 MANOLYA...

تور قبرس شمالی با پرواز پگاسوس ویژه نوروز 93

تور قبرس شمالی(6 شب و 7 روز) پرواز پگاسوس – -ساعت رفت 02:00 و برگشت 20:00 ( تاریخ صدور: 19-12-1392 )     نام هتل نوع اتاق ستاره سرویس 2تخته یک تخته کودک  6تا12 سال RIVER SIDE VILLA ROOM *4 ALL 2.395.000 2.895.000 2.095.000 KAYA ARTEMIS VILLA ROOM *5 ALL...

تور لارناکا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

قبرس اروپایی ویژه نوروز 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :28 و 29 اسفند 92 و 6 و 7 فروردین 93 ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 01-12-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ماریاندی       *2 HB...