تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

تور قبرس ویژه کریسمس (8-11 دی ماه 1396)

قبرس  تور 4 روزه با پرواز اطلس گلوبال ویژه کریسمس ( 8-11 دی ماه 1396) کودک    با تخت         سینگل           دبل         نوع     اتاق    درجه و سرویس                 هتل 2/570/000 3/970/000 3/190/000   STD 5* ALL SALAMIS 2/670/000 4/290/000 3/390/000  LAND  VIEW 5* HB...
تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول شهریور 95

    تور قبرس اروپایی 4 شب آیاناپا + 3 شب لیماسول جمعه هر هفته با پرواز قشم ایر تاریخ صدور: 95/5/30 هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخت کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک بدون تخت 2_6 سال GERECIAN SANDS AJAX 4* BB 3/650/000 4/890/000 1/890/000...
تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول نوروز 95

تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول نوروز 95

تور قبرس اروپایی 4شب لارناکا + 3 شب لیماسولپرواز ماهانروز پرواز :29 اسفند ماه و 7فروردین ماه( تاریخ صدور: 12-11-1394)نام هتلدرجهدو نفرهسینگلکودک با تختکودک بدون تختSAN ROMEO HOTEL+NIRVANA*3 BB2.770.0003.080.0002.150.0002.150.000FLAMINGO+NIRVANA*3...

تور قبرس اروپایی ، لارناکا + لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  4شب لارناکا + 3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 08-02-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت FLAMINGO NAVARIA *3 BB 2.390.000 3.090.000 1.990.000 1.590.000 LORDOS BEACH POSEIDONYA *4 BB 3.250.000...

تور قبرس اروپایی _ 7شب لیماسول بهار 94

تور قبرس اروپایی  7 شب و 8 روز لیماسول پرواز قشم ایر  روز پرواز :جمعه ها ( تاریخ صدور: 30-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت NAVARRIA *3/BB 2.190.000 2.790.000 1.950.000 1.490.000 KAPETANIOS ODYSSIA *3/BB 2.390.000 3.090.000 1.950.000...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ،تور لارناکا و لیماسول بهار 94 ، تور قبرس اروپایی فروردین 94 4شب لارناکا +3 شب لیماسول پرواز قشم ایر  تاریخ پرواز :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور: 16-01-1394) نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون...

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکا فروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94

تور قبرس ، تور قبرس اروپایی بهار 94 ، تور قبرس اروپایی 94 ، تور لارناکافروردین 94 ،تور لارناکا بهار 94 7شب و 8 روز لارناکا پرواز قشم ایر  تاریخ رفت :14 فروردین به بعد ( تاریخ صدور:16-01-1394)     نام هتل درجه دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت SANREMO *2/BB...

تور قبرس اروپایی (7 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی   (7 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت :18.30 ساعت برگشت : 20.50 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت TASIANA COMPLEEX APT 2.550.000 2.850.000 1.950.000 1.490.000 NAVARRIA *3 2.600.000...

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول)

تور قبرس اروپایی (4 شب لارناکا + 3 شب لیماسول) پرواز قشم ایر  جمعه ها ساعت رفت : 18.30 ساعت برگشت : 21.00 ( تاریخ صدور: 28-03-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت PETROUBROS APT 2.390.000 3.090.000 1.790.000 1.590.000 SVELTOS -HB KAPETANIOS...

تور قبرس اروپایی (لارناکا) با پرواز ماهان ویژه تابستان 93

قبرس اروپایی ویژه تابستان 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :چهارشنبه ها ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 30-02-1393)    نام هتل درجههتل دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت فرانجورجیو آپارتمان BO 2.110.000 2.660.000 1.530.000...

تور لارناکا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

قبرس اروپایی ویژه نوروز 93(7 شب , 8 روز لارناکا) پروازماهان- روز های حرکت :28 و 29 اسفند 92 و 6 و 7 فروردین 93 ساعت رفت : 06:45 و ساعت برگشت : 09:45 ( تاریخ صدور: 01-12-1392 )     نام هتل درجه هتل سرویس دو نفره سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت ماریاندی       *2 HB...