مدارک مورد نیاز سفارت انگلستان

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه

1 ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

2 ) 6 قطعه عکس 5 / 4 * 5 / 3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی
نباشد. )

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه سند ازدواج.

5) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن با مانده یکسان الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن.

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپردههای بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ( ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است )

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.

* علاوه بر حساب شخصی در صورت خویش فرما بودن ارائه گواهی تمکن و گردش 6 ماهه شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده یکسان الزامی می باشد

* قابل ذکر است در گردش حسابها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سودسپرده باید مشخص باشد.

* در مورد گردش حساب شرکتها نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه در مورد خرید و فروشهای شرکت باید مشخص باشد.

6 ) اصل و ترجمه سند مالکیت و در صورت اجاره دادن اصل و ترجمه اجاره نامه

7 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

* در صورتی که صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و …هستند لیست بیمه برای 3 ماه آخر کارمندان

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق، سابق بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و فیش حقوقی 3 ماه آخر به همراه کارت پرسنلی

د) بازنشسته ها: ارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی 3 ماه آخر و کارت بازنشستگی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق 3 ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای 3 ماه اخیر و برگ مالیاتی 3 سال آخر

ی) معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی سه ماهه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ز) دانش آموزان و دانشجویان، )اصل گواهی اشتغال به تحصیل( و کارت دانشجویی

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی
میباشد.

8) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر میکنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

9) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار.

10) تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم سفارت انگلیس

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

* لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگه عبور :

اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، 4 قطعه عکس 4 * 6 ( طبق شرایط اعلام شده در بند 2 )