تور گرجستان 7 شب تفلیس زمستان 94

تور گرجستان 7شب تفلیسپروازآتا – روزهای حرکت : جمعه (رفت 10:30 و برگشت 12:30)سه شنبه ها (رفت 17:30 وبرگشت  14:00)( تاریخ صدور: 13-10-1394 )  3 شب و 4 روز تفلیسنام هتلدرجه هتلدو تخته یک تختهCRON PALACE*42.550.0003.350.000HOLIDAY INN*42.950.0004.050.000RADISSON...
تور گرجستان 7شب تفلیس پاییز 94

تور گرجستان 7شب تفلیس پاییز 94

تور گرجستان 7شب تفلیسپروازآتا – روزهای حرکت : جمعه (رفت 10:30 و برگشت 12:30)سه شنبه ها (رفت 17:30 وبرگشت  14:00)( تاریخ صدور: 15-09-1394 )  3 شب و 4 روز تفلیسنام هتلدرجه هتلدو تخته یک تختهCRON PALACE*42.550.0003.350.000HOLIDAY INN*42.950.0004.050.000RADISSON...

تور گرجستان 3شب تفلیس مهر 94

تور گرجستان3شب و 4 شب و 7شب تفلیسپرواز گرجستان – روزهای حرکت : جمعه (رفت 10:30 و برگشت 12:30)سه شنبه ها (رفت 17:30 وبرگشت  14:00)( تاریخ صدور: 05-07-1394 )  3 شب و 4 روز تفلیسنام هتلدرجه هتلدو تخته یک تختهکودک با تخت کودک بدون تختشب اضافه DBLشب اضافه SNGGEORGIA...

تور گرجستان ( تفلیس+ باتومی ) تیر 94

تور گرجستان (4شب تفلیس+3 شب باتومی ) پرواز هواپیمایی ماهان – روزهای حرکت : شنبه-دوشنبه-پنج شنبه   رفت :20:00و برگشت 23:00( تاریخ صدور: 17-03-1393 ) نام هتلدرجه هتلدو تخته یک تختهکودک با تخت12-6 کودک بدون تخت5-2SHINE – TABILISIPRIME-...

تور باتومی+تفلیس با هواپیمایی فلای ویستا ویژه شهریور تابستان 93

تور باتومی + تفلیس( 4 شب باتومی + 3 شب تفلیس) پرواز هواپیمایی فلای ویستا  – روزهای حرکت : دو شنبه ها و پنج شنبه ها رفت :22:25 و برگشت 19:15 ( تاریخ صدور: 03-06-1393 )         نام هتل درجه هتل دو تخته  یک تخته کودک با تخت  کودک بدون تخت GARDEN VIEW...
تور گرجستان 7شب تفلیس پاییز 94

تور گرجستان ، یکشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

تور گرجستان پرواز گرجستان – روزهای حرکت : یکشنبه ، جمعه (رفت 11:10 و برگشت 09:00) چهارشنبه ها (رفت 21:10 وبرگشت  19:00) ( تاریخ صدور: 09-03-1392 )     3 شب و 4 روز تفلیس نام هتل درجه هتل دو تخته  یک تخته کودک با تخت  کودک بدون تخت GEORGIA HOLIDAY  *3 890/000...

تور گرجستان و تفلیس + باتومی با پرواز آتا ویژه بهار و تابستان 93

تور گرجستان(8 روزه) پرواز آتا – روزهای حرکت : شه شنبه ها و جمعه ها سه شنبه ها : رفت :8:45 و برگشت 12:30 جمعه ها:رفت 12:30 وبرگشت 14:45 ( تاریخ صدور: 03-02-1393 )       نام هتل درجه هتل دو تخته  یک تخته کودک با تخت  کودک بدون تخت AVIHOTEL(GRAND)/ILIANI/ILIAN...