تور مالزی ( کوالالامپور + سنگاپور) ویژه نوروز 1397

تور مالزی ( کوالالامپور + سنگاپور) ویژه نوروز 1397

مالزی (4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور) با پرواز ماهان ، ویژه نوروز 1397   6-2 سال   کودک      12-6 سال  کودک             سینگل            دبل         درجه  هتل                                     هتل 46/200/000 50/900/000 58/400/000 50/900/000 3* SANI HOTEL 3*...
تور مالزی (4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور)

تور مالزی (4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور)

مالزی 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور اعتبار تا 30 بهمن ماه 1396    6-2 سال   بدون تخت 12-6 سال  باتخت            سینگل            دبل         درجه  هتل                       هتل                   18/800/000 23/600/000 33/700/000 26/200/000 3* SANI HOTEL 3*...
تور مالزی (کوالالامپور + سنگاپور) ویژه آذر ماه 1396

تور مالزی (کوالالامپور + سنگاپور) ویژه آذر ماه 1396

مالزی 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور ویژه آذر ماه 1396    6-2 سال   بدون تخت 12-6 سال  باتخت             سینگل               دبل          درجه  هتل                  هتل                 18/700/000 23/300/000 33/100/00 25/900/000 3* SANI HOTEL 3* FRAGRANCE BUGIS...
تور مالزی (4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور)

تور مالزی (کوالالامپور + سنگاپور) شهریور 96

مالزی 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور شروع از 19 مرداد الی 9 شهریور 1396   5-2 سال   بدون تخت 12-5 سال  باتخت             سینگل                دبل          درجه  هتل             هتل              1/771/500 2/839/500 4/101/500 3/263/000 4 * FLAMINGO 4 * ROYAL...
تور مالزی بهمن 95 با پرواز ماهان

تور مالزی بهمن 95 با پرواز ماهان

  تور مالزی  بهمن 95 با پرواز ماهان تاریخ صدور: 95/10/06                                   کوالالامپور                                                                                                                        هتل درجه دو تخته یک تخته Swiss inn...
تور مالزی ( کوالالامپور + سنگاپور) ویژه نوروز 1397

تور مالزی دی 95 با پرواز ماهان

تور مالزی  دی 95 با پرواز ماهان تاریخ صدور: 95/10/06 کوالالامپور                                                                                                                        هتل درجه دو تخته یک تخته Swiss inn 3* 1,740,000 1,995,000 WP Hotel 4* 1,9950,000...
تور آسیای جنوب شرقی نوروز 96

تور آسیای جنوب شرقی نوروز 96

آسیای جنوب شرقی  تاریخ حرکت: 27 اسفند 95 تور 14 روزه با پرواز ایر آسیا تاریخ صدور:95/09/13 درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1تخته  کودک 6-11سال با تخت کودک بدون تخت 4-2 سال کودک زیر 2 سال 5 *   2/850/000 تومان + 2/090 یورو 2/850/000 تومان +...
تور مالزی با پرواز ایرآسیا آذر  95

تور مالزی با پرواز ایرآسیا آذر 95

    تور مالزی با پرواز ایرآسیا آذر 95 تاریخ صدور: 95/9/1                               کوالالامپور هتل درجه دو تخته ­­­­­­­­­­­­­­یک تخته Swiss inn 3* 1,695,000 1,955,000 WP Hotel 4* 1,9750,000 2,475,000 Seri pacific 5* 2,340,000 2,990,000...

تور مالزی آبان 95

    تور مالزی آبان 95 کوالالامپور هتل درجه دو تخته یک تخته Swiss inn 3* 1,735,000 1,945,000 WP Hotel 4* 1,990,000 2,465,000 Seri pacific 5* 2,330,000 2,980,000 خدمات: پرواز ماهان-7 شب اقامت با صبحانه- گشت شهری در کوالالامپور- لیدر فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی...
تور مالزی (4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور)

تور مالزی کوالالامپور . سنگاپور مهر 95

     تور مالزی  کوالالامپور . سنگاپور تابستان 95 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان تاریخ صدور: 95/7/1    هتل درجه هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته Sandpiper  + Value Hotel 3* 2,430,000 3,225,000 Grand Season + Royal 4* 2,695,000 3,690,000 Berjaya...

کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ماهان نورورز 95

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورپرواز ماهانتاریخ حرکت :25-24-23-21-20-18-17-16 مارچ( تاریخ صدور: 29-10-1394 ) هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهکودک 4-11سالکودک2-4سالRITZ CARLTONRITZ CLARTON*37.460.00010.730.0007.090.0005.180.000SHANGRI LASHANGRI...

کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ایران ایر زمستان 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه زمستان 94پرواز  ایران ایر( تاریخ صدور: 29-09-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختWIRA MALAYSIASUMMER VIEW*3 BB2.540.0003.280.0002.250.0001.790.000TRANSIT BUDGETQUALITY...

کوالالامپور + سنگاپور پاییز 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه پاییز 94پرواز  ماهان( تاریخ صدور: 15-09-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختSANI...

کوالالامپور + سنگاپور پاییز 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه پاییز 94پرواز ایران ایر و ماهان( تاریخ صدور: 25-07-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختWIRASUMMER VIEWS*32.475.0003.080.0002.070.0001.570.000SKY/TRANSITGRAND...

کوالالامپور + سنگاپور شهریور 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه شهریور 94پرواز ایران ایر( تاریخ صدور: 16-06-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختDYNASYQUALITY*4 BB3.390.0004.380.0002.690.0002.360.000GRAND SEASON ROYAL*4...
کوالالامپور + سنگاپور

کوالالامپور + سنگاپور

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه اردیبهشت 94پرواز ماهان ایر( تاریخ صدور: 23-02-1394 )نام هتلدرجهقیمت دو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختDORESTT REGENCY PARK HOTEL*43.549.0005.229.0002.949.0001.999.000PACIFIC REGENCYGRAND PARK...

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور بهار 94

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور ویژه بهار 94 پرواز ماهان ایر روزهای پروازهرروز رفت:22:30 برگشت 22:15 ( تاریخ صدور: 24-01-1394 ) نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت SANI GRAND CHANCELL *3 2.995.000 4.175.000 2.495.000...

تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 93

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور پرواز ایران ایر روزهای پرواز یکشنبه و سه شنبه و جمعه   ساعت رفت:21:55  و ساعت برگشت:12:05 ( تاریخ صدور: 07-07-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت FLAMINGO QUALITY HOTEL *4...

تور کوالالامپور و کوالالامپور ، سنگاپور با پرواز ایران ایر ویژه اردیبهشت و خرداد بهار 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور  پرواز ایران ایر  – روزهای حرکت :یکشنبه – سه شنبه – جمعه ساعت رفت : 23:30 و ساعت برگشت : 13:30 ( تاریخ صدور: 25-01-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت  DYNASTY *4...

تور کوالالامپور و کوالالامپور،سنگاپور با پرواز ماهان ویژه بهار 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور  پرواز ماهان  – روزهای حرکت :یکشنبه – چهارشنبه – جمعه ساعت رفت : 22:30 و ساعت برگشت : 23:15 ( تاریخ صدور: 18-01-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY *4 1.990.000...

آفر تور کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ماهان – روزهای حرکت : هر روز ساعت رفت : 22:45 و ساعت برگشت : 12:30 ( تاریخ صدور: 19-12-1392 )     (1.000.000 تومان تخفیف ویژه تاریخ 25 اسفند 92) (قیمت های زیر بدون اعمال تخفیف درج شده است) نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک...

تور کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ایر آسیا ویژه نوروز 93

4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور پرواز ایر آسیا  – روزهای حرکت :28 و 29 اسفند 92 و 7 و 8 فروردین 93  ساعت رفت : 05:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور: 19-11-1392 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت CITRUS-LINK...

تور کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور پرواز ماهان  – روزهای حرکت :همه روزه ساعت رفت : 22:45 و ساعت برگشت : 12:30 ( تاریخ صدور: 01-11-1392 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت CONCORDE HOLIDAY INN ATRIUM *4 4.799.000...

تور کوالالامپور ، سنگاپور با پرواز ماهان ویژه دی و بهمن 92

7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ماهان – روزهای حرکت : هر روز ساعت رفت : 22:45 و ساعت برگشت : 12:30 (تاریخ اعتبار از 25 دی تا 25 بهمن) ( تاریخ صدور: 23-10-1392 )     نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY *4...

تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ماهان ویژه بهمن و اسفند 92

7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ماهان – روزهای حرکت : هر روز ساعت رفت : 22:45 و ساعت برگشت : 12:30 (تاریخ اعتبار از 26 بهمن تا 19 اسفند) ( تاریخ صدور: 22-10-1392 )     نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY *4...

تور کوالالامپور ، سنگاپور با پرواز امارات ویژه نوروز 93

کوالالامپور،سنگاپور(8 شب و 9 روز ) پروازامارات – تاریخ حرکت : 1 فروردین 93 تا 11 فروردین 93 ( تاریخ صدور: 08-10-1392 )     درجه  قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت  5-11 سال قیمت کودک بی تخت  2-5 سال کودک زیر 2 سال *5 لوکس 3.790.000 تومان + 1990...

تور مالزی(کوالالامپور ، سنگاپور)با پرواز ایران ایر ویژه دی و بهمن 92

7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ایران ایر – اعتبار : از 11 دی تا 11 بهمن 92 ساعت رفت : 22:20 و ساعت برگشت : 13:10 ( تاریخ صدور: 07-10-1392 )     نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته  قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت FLAMINGO *4 1.690.000 2.140.000...