تور دور آسیا شهریور 95

تور دور آسیا شهریور 95

 دور آسیا SOUTH EAST ASIAN DREAM  کوالالامپور . پوکت .  بانکوک . سنگاپور تور 13 روزه با پرواز قطری تاریخ حرکت: 4 شهریور 95 تاریخ صدور: 16-03-1395    هتل هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در اتاق 2 تخته کودک 4-11سال کودک 2-4سال  کودک زیر 2 سال *5 2.800.000 تومان + 1990...
تور مالزی . کوالالامپور پنانگ  بهار 95

تور مالزی . کوالالامپور پنانگ بهار 95

  تور مالزی . کوالالامپور پنانگ اردیبهشت 95با پرواز ایران ایر کودک 6_2 سال بدون تختکودک 12_6 سال با تختیک تختهدو تختهدرجههتل1,724,0001,995,0002,645,0002,080,0003*SandpiperCopthorn orchid1,738,0002,035,0002,712,0002,115,0004*DynastyCopthorn...

تور مالزی . کوالالامپور اردیبهشت 95

  تور مالزی . کوالالامپور اردیبهشت 95با پرواز ایران ایر   هتلدرجههر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تختهکودک 12-6 سالکودک6-2 سالSWISS INN3*1,550,0001,745,0001,450,0001,375,000FLAMINGO4*1,650,0001,890,0001,520,0001,400,000GRAND...

کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ماهان نورورز 95

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورپرواز ماهانتاریخ حرکت :25-24-23-21-20-18-17-16 مارچ( تاریخ صدور: 29-10-1394 ) هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهکودک 4-11سالکودک2-4سالRITZ CARLTONRITZ CLARTON*37.460.00010.730.0007.090.0005.180.000SHANGRI LASHANGRI...
تور آسیای جنوب شرقی با پرواز الاتحاد نوروز 95

تور آسیای جنوب شرقی با پرواز الاتحاد نوروز 95

تور آسیای جنوب شرقی4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور+ 4 شب پوکت +3 شب بانکوک15 روزهپرواز  الاتحادتاریخ حرکت:28 اسفند( تاریخ صدور: 30-09-1394 ) هتلدو تخته هر نفرقیمت یک تختهکودک 4-11سالکودک 2-4سال کودک زیر 2 سال*51990 دلار+4.990.000تومان2990 دلار+4.990.000تومان1590...

کوالالامپور + سنگاپور با پرواز ایران ایر زمستان 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه زمستان 94پرواز  ایران ایر( تاریخ صدور: 29-09-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختWIRA MALAYSIASUMMER VIEW*3 BB2.540.0003.280.0002.250.0001.790.000TRANSIT BUDGETQUALITY...

کوالالامپور + سنگاپور پاییز 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه پاییز 94پرواز  ماهان( تاریخ صدور: 15-09-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختSANI...

کوالالامپور آذر 94

تور مالزی 3 آذر تا 4 دی7 شب و 8 روز کوالالامپورپرواز ایران ایر( تاریخ صدور:04-09-1394 )  نام هتلدرجهدو تخته یک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت  SANDPIPER*31.690.0001.830.0001.370.0001.270.000SANI...

آفر کوالالامپور آبان 94

آفر ویژه 27 & 30 اکتبر7 شب و 8 روز کوالالامپورپرواز ایران ایر( تاریخ صدور:03-08-1394 )  نام هتلدرجهدو تخته SIMMS*31.418.000SANI3*1.490.000ARENA STAR3*1.533.000* DYNASTY3*1.554.000FLAMINGOMY TOWER4*1.606.000GRAND SEASON4*1.865.000ROYAL/ROYAL BINTANG4*1.963.000SWISS...

کوالالامپور + سنگاپور پاییز 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه پاییز 94پرواز ایران ایر و ماهان( تاریخ صدور: 25-07-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختWIRASUMMER VIEWS*32.475.0003.080.0002.070.0001.570.000SKY/TRANSITGRAND...

کوالالامپور + سنگاپور شهریور 94

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه شهریور 94پرواز ایران ایر( تاریخ صدور: 16-06-1394 )نام هتلدرجهدو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختDYNASYQUALITY*4 BB3.390.0004.380.0002.690.0002.360.000GRAND SEASON ROYAL*4...
کوالالامپور + سنگاپور

کوالالامپور + سنگاپور

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپورویژه اردیبهشت 94پرواز ماهان ایر( تاریخ صدور: 23-02-1394 )نام هتلدرجهقیمت دو تخته هر نفرقیمت یک تختهقیمت کودک با تختقیمت کودک بی تختDORESTT REGENCY PARK HOTEL*43.549.0005.229.0002.949.0001.999.000PACIFIC REGENCYGRAND PARK...

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور بهار 94

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور ویژه بهار 94 پرواز ماهان ایر روزهای پروازهرروز رفت:22:30 برگشت 22:15 ( تاریخ صدور: 24-01-1394 ) نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت SANI GRAND CHANCELL *3 2.995.000 4.175.000 2.495.000...

تور نوروزی کوالالامپور ، تور نوروزکوالالامپور 94 ، تور کوالالامپور نوروز 94 ، تور کوالالامپور فروردین 94

تور نوروزی کوالالامپور ، تور نوروزکوالالامپور 94 ،تور کوالالامپور نوروز 94 ،تور کوالالامپور فروردین 94 7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ایران ایر+ 20% تخفیف برای تمام پرواز ها ( تاریخ صدور:10-12-1393 )   نام هتل درجه دو تخته  یک تخته کودک 6تا 12 سال با تخت کودک بدون تخت...

تور هند ،تور نوروزی کوآلالامپور تور نوروزی لنگکاوی ، تور نوروز ، تور نوروز 94 ، تور فروردین 94

تور نوروزی کوآلالامپور تور نوروزی لنگکاوی ، تور نوروز ، تور نوروز 94 ، تور فروردین 94 تور کوالالامپور +پینانگ ( 7شب ) ،4 شب کوآلالامپور +3 شب لنگکاوی ویژه نوروز 94 (تاریخ صدور :93/11/23) نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت...

تور هند ،تور نوروزی کوآلالامپور تور نوروزی پینانگ ، تور نوروز ، تور نوروز 94 ، تور فروردین 94

تور نوروزی کوآلالامپور تور نوروزی پینانگ ، تور نوروز ، تور نوروز 94 ، تور فروردین 94 تور کوالالامپور +پینانگ ( 7شب ) ،4 شب کوآلالامپور +3 شب پینانگ ویژه نوروز 94 (تاریخ صدور :93/11/23) نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت...

تور نوروزی کوالالامپور ، تور نوروزکوالالامپور 94 ، تور کوالالامپور نوروز 94 ، تور کوالالامپور فروردین 94

تور نوروزی کوالالامپور ، تور نوروزکوالالامپور 94 ،تور کوالالامپور نوروز 94 ،تور کوالالامپور فروردین 94 7 شب و 8 روز کوالالامپور پرواز ماهان ( تاریخ صدور:11-11-1393 )   نام هتل درجه دو تخته  یک تخته کودک 6تا 12 سال با تخت کودک بدون تخت CPRUS 4* 4.495.000 5.495.000...

تور کوالالامپور با پرواز ایران ایر ویژه پاییز آبان 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور هواپیمایی ایران ایر  روز های حرکت :یکشنبه ف سه شنبه ، جمعه  ساعت رفت”21:55ساعت برگشت:12:05 20 % تخفیف برای پروازهای  nov 30-01 ( تاریخ صدور: 11-08-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی...

تور کوالالامپور و پنانگ با پرواز ماهان ویژه پاییز 93

4 شب کوالالامپور +3شب پنانگ هواپیمایی ماهان روز های حرکت : یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت رفت”22:30 ساعت برگشت:23:15 ( تاریخ صدور: 07-07-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY HYDRO HOTEL *4 2,799,000...

تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 93

4 شب کوالالامپور +3 شب سنگاپور پرواز ایران ایر روزهای پرواز یکشنبه و سه شنبه و جمعه   ساعت رفت:21:55  و ساعت برگشت:12:05 ( تاریخ صدور: 07-07-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت FLAMINGO QUALITY HOTEL *4...

تور کوالالامپور با پرواز ایران ایر ویژه شهریور تابستان 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور  ماهان – ایران ایر روز های حرکت : یکشنبه دوشنبه سه شنبه و جمعه  ( تاریخ صدور: 28-06-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت SANIHOTEL *4 3,100,000 2,820,000 2,230,000 2,130,000 DYNASTY...

تور کوالالامپور با پرواز ماهان یا ایران ایر

7 شب و 8 روز کوالالامپور  ماهان – ایران ایر ( تاریخ صدور: 17-06-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY *4 1,999,000 2,299,000 1,699,000 1,579,000 FLAMINGO *4 2,099,000 2,499,000 1,799,000 1,599,000...

تور کوالالامپور و کوالالامپور ، سنگاپور با پرواز ایران ایر ویژه اردیبهشت و خرداد بهار 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور  پرواز ایران ایر  – روزهای حرکت :یکشنبه – سه شنبه – جمعه ساعت رفت : 23:30 و ساعت برگشت : 13:30 ( تاریخ صدور: 25-01-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت  DYNASTY *4...

تور کوالالامپور و کوالالامپور،سنگاپور با پرواز ماهان ویژه بهار 93

7 شب و 8 روز کوالالامپور  پرواز ماهان  – روزهای حرکت :یکشنبه – چهارشنبه – جمعه ساعت رفت : 22:30 و ساعت برگشت : 23:15 ( تاریخ صدور: 18-01-1393 )       نام هتل درجه قیمت دو تخته هر نفر قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بی تخت DYNASTY *4 1.990.000...