تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) 17 خرداد 1398

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) 17 خرداد 1398

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ ویژه 17 خرداد 1398     4-2 سال بدون تخت 12-5 سال با تخت  سینگل    دبل     درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 5/195/000 7/995/000 11/795/000 9/275/000 4 * ART NUVO PALACE ART FAMILY MOSCOW 8/145/000...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 98 – شروع از 24 شهریور 1398     4-2 سال بدون تخت 12-5 سال با تخت  سینگل    دبل     درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 5/895/000 7/895/000 10/775/000 8/645/000 4 * ART NUVO PALACE SUN FLOWER...
تور روسیه ویژه جام جهانی (بازی اول و دوم ایران)

تور روسیه ویژه جام جهانی (بازی اول و دوم ایران)

تور روسیه ویژه جام جهانی 8 شب و 9 روز سنت پترزبورگ با پرواز ترکیش بازی اول و دوم ایران (24خرداد تا 1 تیر 97)   سینگل              دبل                    درجه هتل                            هتل                       11/390/000   9/690/000          3* BB     ...
تور روسیه ویژه جام جهانی 2018 (بازی اول ودوم ایران)

تور روسیه ویژه جام جهانی 2018 (بازی اول ودوم ایران)

تور روسیه ویژه جام جهانی بازی اول و دوم ایران 7 شب و 8 روز ( 24 خرداد 97 ) 4 شب سنت پترزبورگ 3 شب کازان پرواز ماهان هتل درجه  دبل (تومان) سینگل(تومان) FONTANKA HOTEL  BON AMI HOTEL KAZAN 3*BB 4*BB 7/990/000 8/890/000 AZIMUT HOTEL BON AMI HOTEL KAZAN 4*BB 8/790/000...
تور روسیه ویژه جام جهانی (بازی اول و دوم ایران)

تور روسیه ویژه جام جهانی 2018 (خرداد ماه 1397)

تور روسیه ویژه جام جهانی  بازی اول (ایران – مراکش) 4 شب و 5 روز سنت پترزبورگ پرواز ترکیش هتل درجه هتل دبل سینگل FONTANKA HOTEL 3*BB 5/490/000 6/390/000 AZIMUT HOTEL 4*BB 6/190/000 7/690/000 PARK INN BY RADISSION PRIBALTIYSKAYA 4*BB  6/790/000 8/490/000 ساعت...
تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 15 شهریور 96

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 15 شهریور 96

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 15 شهریور 1396    4-2 سال بدون تخت 12-5 سال با تخت  سینگل    دبل            تاریخ       سرویس درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 2/900/000 3/600/000 5/100/000 3/950/000...
تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 8 شهریور 96

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 8 شهریور 96

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 8  شهریور 1396    4-2 سال بدون تخت 12-5 سال  با تخت  سینگل    دبل              تاریخ       سرویس درجه  هتل                 هتل سنت پترزبورگ              هتل مسکو 2/850/000 3/300/000 4/950/000 3/750/000...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 1 شهریور 96

تور روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 1 شهریور 1396       هتل مسکو هتل سنت پترزبورگ درجه هتل سرویس تاریخ دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت CLUB COSMOS park inn pribaltiyskaya 4* A BB 2 و 4 شهریور 3/650/000...
تور روسیه – مسکو از 28 تیر الی 27 مرداد 1396

تور روسیه – مسکو از 28 تیر الی 27 مرداد 1396

تور روسیه – مسکو 4 شب مسکو + 5 شب سنت پترزبورگ از 28 تیر الی 27 مرداد 1396 هتل درجه سرویس دبل سینگل کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال a hotel fontanka *3 BB 3/940/000 4/940/000 3/440/000 2/740/000 (Tourist Hotel Complex Izmailovo (Gamma-Delta *4 BB azimut hotel...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه – سنت پترزبورگ شروع از 22 تیر 96

تور روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ تابستان 96 – شروع از 22 تیر 1396 هتل مسکو هتل سنت پترزبورگ درجه هتل سرویس تاریخ دبل سینگل  12-5 سال با تخت 2-4 سال بدون تخت CLUB COSMOS park inn pribaltiyskaya 4* A BB  22 تا 24 و 30 و 31 تیر 2/999/000 4/100/000 2/500/000...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه – مسکو ، شروع از 14 مرداد تابستان 96

تور روسیه – مسکو تابستان 96 3 شب مسکو ، 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 14 مرداد 1396 درجه هتل سرویس تاریخ دبل  سینگل  5 تا 12 سال با تخت 2 تا 4 سال بدون تخت 4*A BB 18 مرداد 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 4*A BB 18 مرداد  4/750/000 5/870/000 4/100/000...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه – مسکو ، شروع از 1 مرداد تابستان 96

تور روسیه – مسکو تابستان 96 3 شب مسکو ، 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 1 مرداد 1396 درجه هتل سرویس تاریخ دبل  سینگل  5 تا 12 سال با تخت 2 تا 4 سال بدون تخت 4*A BB 4 مرداد 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 4*A BB 5 و 6 و 8 و 11 و 12 مرداد  4/750/000 5/870/000...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

تور روسیه ، مسکو شروع از 17 تیر تابستان 96

تور روسیه – مسکو تابستان 96 3 شب مسکو ، 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 17 تیر 1396 درجه هتل سرویس تاریخ دبل  سینگل  5 تا 12 سال با تخت 2 تا 4 سال بدون تخت 4*A BB 17 و 22 و 23 و 24 و 25 و 30 و 31 تیر 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 4*A BB 21 تیر 4/750/000...
تور روسیه – مسکو از 28 تیر الی 27 مرداد 1396

تور روسیه – مسکو ، شروع از 8 تیر تابستان 96

روسیه – مسکو تابستان 96 3 شب مسکو ، 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 8 تیر 1396 درجه هتل سرویس تاریخ دبل  سینگل  5 تا 12 سال با تخت 2 تا 4 سال بدون تخت 4*A BB 8 و 9 تیر 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 4*A BB 11 و 15 تیر 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000...
تور روسیه شروع از 8 تیر 96

تور روسیه شروع از 8 تیر 96

روسیه  3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورک شروع از 8 تیر 1396 سرویس تاریخ  نوع هتل  دبل  سینگل  با تخت 5 تا 12 سال 2 تا 4 سال بدون تخت BB 8 و 9 تیر A * 4 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 BB 11 و 15 تیر  A * 4 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/100/000 BB 8 و 9 و 11 تیر ...
تور روسیه شروع از 8 تیر 96

تور روسیه بهار 96

روسیه  3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورک شروع از 26 خرداد جمعه ها تاریخ  نوع هتل  دبل  سینگل  با تخت 5 تا 12 سال 2 تا 4 سال بدون تخت 26 خرداد A * 4 4/750/000 5/870/000 4/100/000 3/200/000 26 خرداد TOP * 4 5/990/000 6/360/000 4/200/000 3/200/000 26 خرداد TOP * 4 5/080/000...
تور روسیه شروع از 8 تیر 96

روسیه ویژه عید فطر تابستان 96

روسیه ویژه عید فطر 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورک 2 تیر جمعه ها تاریخ  نوع هتل  دبل  سینگل  با تخت 5 تا 12 سال 2 تا 4 سال بدون تخت 2 تیر A * 4 4/950/000 6/100/000 4/200/000 3/200/000 2 تیر TOP * 4 5/250/000 6/590/000 4/400/000 3/300/000 2 تیر TOP * 4 5/250/000...
تور روسیه تابستان 96

تور روسیه تابستان 96

روسیه مدت تور: ۹ روزه تاریخ های حرکت: از 31 تیر تا 25 شهریور ۱۳۹ ۶ ، هر شنبه درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 5 ستاره 000/ 990/ ۱ تومان 1790 دلار 000/ 990/ ۱ تومان 3490 دلار 000/...
تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) تابستان 1398

روسیه | 10 روزه | 4 شب سنت پترزبورگ| 5 شب مسکو

تاریخ شروع پرواز ها 10 خرداد ماه روزهای پرواز چهارشنبه پنجشنبه و جمعه هر هفته تاریخ صدور 96/02/07 ردیف اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال 1 4/590/000 5/450/000 3/900/000 2/950/000 2 4/990/000 6/100/000 4/700/000 2/950/000 خدمات تور شامل...
تور روسیه شروع از 8 تیر 96

روسیه | 3 شب مسکو | 4 شب سنت پترزبورگ

روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ شروع از 26 خرداد تاریخ دبل سینگل با تخت 5-12 سال  2 تا 3 سال بدون تخت 26 خرداد 4،750،000 5،870،000 4،750،000 3،100،000 26 خرداد 4،990،000 6،360،000 4،200،000 3،200،000 26 خرداد 5،080،000 6،540،000 3،900،000 3،300،000 26 خرداد...
تور سوچی نوروز 96

تور سوچی نوروز 96

تور سوچی نوروز 96 3 شب کوهستانی – 4 شب ساحلی تاریخ صدور: 95/11/02 هتل دو تخته یک تخته ساحلی کوهستانی 4* + 4* Russian seasons Golden Tulip 4,275,000 5,395,000 4* + 4* Imeretinsky Golden Tulip 4,495,000 5,795,000 5* +5* Hyatt Regency Radisson Rosa 4,995,000 6,595,000...
تور روسیه نوروز 96

تور روسیه نوروز 96

  تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ نوروز 96 تاریخ صدور: 95/10/30       هتل دو تخته یک تخته مسکو سنت پترزبورگ 4* + 4* Izmailovo Delta Radisson Sonya 4,890,000 6,690,000 4* + 4* Azimut Olympic Courtyard 5,590,000 6,990,000 4* + 4* Radisson Royal Corinthia 6,490,000...
تور اسکی سوچی دی 95

تور اسکی سوچی دی 95

    تور اسکی سوچی دی 95 تازیخ صدور: 95/09/30   هتل درجه دو تخته  یک تخته MERCURE ROSA 4*  4,850,000 5,950,000 تهران- سوچی – تهران خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر فلوت روسیه – 5 روز اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- ویزا...
تور روسیه – مسکو و سنت پترزبورگ شروع از 15 شهریور 96

تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ مهر 95

    تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ 7 شب و 8 روز با پرواز ایرفلوت مهر 95                                            هتل دو تخته یک تخته   مسکو سنت پترزبورگ 4*+4* RADISSON MARRIOTT 4,690,000 6,390,000 4*+5* HILTON SOKOS PALACE 5,190,000 7,190,000...
تور روسیه نوروز 96

تور مسکو – سنت پترزبورگ شهریور 95

      تور مسکو – سنت پترزبورگ شهریور 95 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان قشم ایر معراج تاریخ صدور: 95/5/31                                        هتل دو تخته یک تخته مسکو سنت پترزبورگ 4*+4* NOVOTEL CENTER MOSKVA 3,990,000 4,990,000 4*+5* SWISSHOTEL HOLIDAY...
تور سوچی نوروز 96

تور روسیه . سوچی تابستان 95

    تور روسیه . سوچی تابستان 95 پرواز ماهان تاریخ صدور: 95/05/13  کودک 5_2 سال بدون تخت  کودک 12_5 سال با تخت  یک تخته  دو تخته    هتل سوچی  درجه  ساحلی  کوهستانی  2,999,000  3,890,000  6,190,000  4,499,000  5* top  Radisson Blu  Marriott...
تور مسکو ویژه تابستان پرواز ماهان

تور مسکو ویژه تابستان پرواز ماهان

    تور مسکو ویژه تابستان پرواز ماهان تاریخ صدور: 95/05/10 هتل درجه دو تخته یک تخته IZMAILOVO DELTA 3* TOP 2,890,000 3,590,000 MILAN HOTEL 4* 2,995,000 3,790,000 SWISSOTEL 5* 3,390,000 4,490,000 👇🏻👇🏻برای دانلود پکیج اینجا کلیک...
تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ 6 و 20 شهریور 95

تور روسیه مسکو . سنت پترزبورگ 6 و 20 شهریور 95

    مسکو – سنت پترزبورگتاریخ حرکت: 6 و 20 شهریور 95تور 9 روزه پرواز ایرفلوتتاریخ صدور:95/04/03                                                                                                                                HOTELهر نفر در اتاق دو تختههر...
تور نمایشگاهی صنایع غذایی مسکو 2016

تور نمایشگاهی صنایع غذایی مسکو 2016

    تور نمایشگاهی صنایع غذایی مسکو2016 با پرواز ماهان تاریخ صدور:95/04/23       هتل موقعیت هتل دو تخته یک تخته هتل 4 ستاره جنب نمایشگاه Presnensky 3,390,000 4,590,000 هتل 5 ستاره جنب نمایشگاه Presnensky 3,995,000 5,950,000  ...
تور مسکو – سنت پترزبورگ مرداد 95

تور مسکو – سنت پترزبورگ مرداد 95

         مسکو – سنت پترزبورگ مرداد 95 تور 8 روزه پرواز قشم ایر تاریخ صدور:95/04/20    کودک 5_2 سال بدون تخت  کودک 12_5 سال با تخت  یک تخته  دو تخته    هتل سوچی  درجه سنت پترزبورگ مسکو 3,050,000 3,490,000 4,990,000 3,990,000 4* MOSKVA NOVOTEL...