تور دور سوئیس و آلمان بهار 96

تور دور سوئیس و آلمان بهار 96

دور سوئیس و آلمان مدت تور: 14 روزه تاریخ حرکت: 11 خرداد 1396 Swiss & German Dream First Class درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 ستاره 000 / 2/990 تومان 2890 یورو ۰۰۰ / ۹۹۰ / 2...
تور دور سوئیس بهار 96

تور دور سوئیس بهار 96

دور سوئیس مدت تور: 9 روزه تاریخ حرکت: 11 خرداد 18 1396 Swiss Dream First Class درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 ستاره 000 / 2/990 تومان 2290 یورو 000/ ۹۹0 / 2 تومان 3290 یورو...
تور دور سوئیس و ایتالیا بهار 96

تور دور سوئیس و ایتالیا بهار 96

دور سوئیس و ایتالیا مدت تور: 14 روزه تاریخ های حرکت: 4 خرداد 1396  Swiss & Italian Dream First Class درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 ستاره 000 / 2/990 تومان 2890 یورو 000 /...
تور دور سوئیس بهار 96

تور دور سوئیس بهار 96

دور سوئیس مدت تور: 9 روزه تاریخ حرکت: 4 خرداد 1396 Swiss Dream First Class درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 4 ستاره 000 / 2/990 تومان 2190 یورو 000 / ۹۹0 / 2 تومان 3190 یورو 000 /...
فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان بهار96

فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان بهار96

فرانسه، لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، ایتالیا، یونان مدت تور: 20 روزه تاریخ حرکت: 28 اردیبهشت 1396 European Express Cost Saver درجه هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ – ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال 3 و 4 ستاره 000 / ۹۹0 /...
تور فرانسه . سوئیس . ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه . سوئیس . ایتالیا نوروز 96

فرانسه . سوئیس . ایتالیا   EUROPEAN DREAM تاریخ حرکت: 30 اسفند 95 تور 10 روزه با پرواز ماهان  تاریخ صدور : 1395/09/14 درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 2.850.000 تومان +...
تور دور سوئیس و آلمان بهار 96

تور سوئیس . آلمان نوروز 96

     سوئیس . آلمان SWISS & GERMANY تاریخ حرکت: 30 اسفند 95 تور 14 روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 95/09/16      درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1 تخته   کودک 11_4 سال با تخت  کودک 4_2سال بدون تخت کودک زیر 2سال    4 *...
تور دور سوئیس بهار 96

تور سوئیس نوروز 96

     سوئیس SWISS DREAM تاریخ حرکت: 30 اسفند 95 تور 9 روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 95/09/16     درجه هتل هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1تخته   کودک 11-5سال با تخت کودک 5-2سال بدون تخت  کودک زیر 2سال   4*   3.650.000 تومان + 2390...
تور  فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند نوروز 96

تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند نوروز 96

   فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند EUROPEAN CONTRAST تاریخ حرکت: 27 اسفند 95 تور 14 روزه با پرواز ایران ایر  تاریخ صدور: 16-09-1395    درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4...
تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند نوروز 96

تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند نوروز 96

  تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند  تاریخ حرکت: 27 اسفند 95 تور 16 روزه با پروازترکیش  تاریخ صدور: 13-09-1395      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.650.000 تومان +...
تور سوئیس . فرانسه بهمن 95

تور سوئیس . فرانسه بهمن 95

      سوئیس . فرانسه تور اسکی 8 روزه با پرواز ترکیش تاریخ حرکت: 8 بهمن 95 تاریخ صدور: 95/7/29     هتل   هر نفر اتاق 2 تخته هر نفر اتاق 1 تخته کودک با تخت11 -4 سال  4* 2/990/000 تومان +  یورو 2/790 2/990/000 تومان +   یورو 3/890 2/590/000 تومان  +...
تور دور اروپا فرانسه . لوکزانبورگ . سوئیس . اتریش . ایتالیا . یونان آذر 95

تور دور اروپا فرانسه . لوکزانبورگ . سوئیس . اتریش . ایتالیا . یونان آذر 95

  تور دور اروپا   فرانسه . لوکزانبورگ . سوئیس . اتریش . ایتالیا . یونان تاریخ حرکت: 4 آذر 95 تور 20 روزه با پرواز ترکیش تاریخ صدور: 95/6/29   درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک 4-11 سال کودک 2-4 سال 4 *  3* 2.990.000 تومان +...
تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند شهریور 95

تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند شهریور 95

  فرانسه . سوئیس . آلمان . هلندEUROPEAN CONTRASTتاریخ حرکت: 12 شهریور 95تور 14 روزه با پرواز ایران ایر تاریخ صدور: 16-03-1395   درجههتل هر نفردر اتاق 2 تختههر نفردر اتاق 1 تخته کودک با تخت4-11 سال کودک بدون تخت 2-4 سال کودک زیر 2...
تور فرانسه . سوئیس . آلمان . هلند شهریور 95

تور فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند شهریور 95

     فرانسه . سوئیس . بلژیک . هلند FRENCH TASTE تاریخ حرکت: 12 شهریور 95 تور 16 روزه با پرواز امارات  تاریخ صدور: 16-03-1395      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.600.000 تومان +...
تور سوئیس . اسپانیا شهریور 95

تور سوئیس . اسپانیا شهریور 95

 سوئیس . اسپانیا SWISS & SPANISH تاریخ حرکت: 12 شهریور 95  تور 10 روزه با پرواز ترکیش  تاریخ صدور:95/03/16     درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1 تخته   کودک 11-4 سال با تخت   کودک 4-2 سال بدون تخت کودک زیر 2سال  4 ستاره   3.600.000...
تور سوئیس . آلمان مرداد 95

تور سوئیس . آلمان مرداد 95

 سوئیس . آلمان SWISS & GERMANY تاریخ حرکت:26 مرداد 95 تور 14 روزه با پرواز قطری تاریخ صدور: 95/03/16 درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1 تخته   کودک 11_4 سال با تخت  کودک 4_2سال بدون تخت کودک زیر 2سال  5* 4 *   3.600.000 تومان + 3.290 یورو...
تور سوئیس مرداد 95

تور سوئیس مرداد 95

 سوئیس SWISS DREAM تاریخ حرکت: 26 مرداد 95 تور 9 روزه با پرواز قطری تاریخ صدور: 95/03/16 درجه هتل هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1تخته   کودک 11-5سال با تخت کودک 5-2سال بدون تخت  کودک زیر 2سال   4* 5* 3.600.000 تومان + 2490 یورو 3.600.000 تومان + 3890یورو...
تور فرانسه . اسپانیا . سوئیس . آلمان . ایتالیا مرداد 95

تور فرانسه . اسپانیا . سوئیس . آلمان . ایتالیا مرداد 95

     فرانسه . اسپانیا . سوئیس . آلمان . ایتالیا   EUROPEAN ESCAPADE تاریخ حرکت: 22 مرداد 95 تور 27 روزه با پرواز ایران ایر  تاریخ صدور: 16-03-1395        درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  *4  *3...
تور سوئیس . آلمان  تابستان 95

تور سوئیس . آلمان تابستان 95

 تور سوئیس . آلمانتاریخ حرکت:26 مرداد تا7 شهریور 95تور14 روزه با پرواز قطری   درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته  هر نفر در اتاق1 تخته  کودک11_4 سال با تخت کودک4_2سال بدون تختکودکزیر 2سال  4...
تور فرانسه . سوئیس . ایتالیا خرداد 95

تور فرانسه . سوئیس . ایتالیا خرداد 95

    تور فرانسه . سوئیس . ایتالیا   تاریخ حرکت:14 تا 24 خرداد 95 تور 11روزه  با پرواز ایران ایر   ( تاریخ صدور : 95/02/04)   درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  4 ستاره  1.890.000...
تور ایتالیا . سوئیس تابستان 95

تور ایتالیا . سوئیس تابستان 95

تور ایتالیا   تور ایتالیا . سوئیس مدت تور: 11روزه تاریخ حرکت:28 تیر تا 7 مرداد 95  تاریخ صدور: 95/02/01          درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1 تخته   کودک 11_4 سال با تخت  کودک 4_2سال بدون تخت کودک زیر 2سال  4 *   3.690.000...
تور سوئیس . اسپانیا تابستان 95

تور سوئیس . اسپانیا تابستان 95

    تور سوئیس . اسپانیا مدت تور: (10روزه) تاریخ حرکت: 3 تیر تا 12 تیر 95 با پرواز ترکیش  تاریخ صدور:95/02/01   درجه هتل  هر نفر در اتاق  2 تخته   هر نفر در اتاق 1 تخته   کودک 11-4 سال با تخت   کودک 4-2 سال بدون تخت کودک زیر 2سال  4 ستاره  ...
تور سوئیس+ ایتالیا نوروز 95

تور سوئیس+ ایتالیا نوروز 95

Swiss & ITALIAN Dreamتور سوئیس +ایتالیامدت تور: 14 روزبا پرواز ترکیش تاریخ حرکت: 29اسفند 94( تاریخ صدور: 06-10-1394 )  درجه هتلهر نفر در اتاق 2 تخته  هر نفر در اتاق1تخته  کودک11-5سال با تختکودک5-2سال بدون تخت کودکزیر 2سال  4...
تور سوئیس+ ایتالیا نوروز 95

تور فرانسه +سوئیس + ایتالیا نوروز 95

    تور فرانسه +سوئیس + ایتالیا نوروز 95     تاریخ حرکت: 3 فروردین 95 تور 11روزه  با پروازترکیش  ( تاریخ صدور: 06-10-1394 )      درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  4 ستاره  3.790.000...
تور سوئیس+ ایتالیا نوروز 95

تور سوئیس نوروز 95

Swiss Dreamتور سوئیس (3 شب زوریخ . 2 شب اینترلاکن . 3 شب ژنو)مدت تور: (9 روزه) تاریخ حرکت: 29اسفند 94( تاریخ صدور: 05-10-1394 )  درجه هتلهر نفر در اتاق 2 تخته  هر نفر در اتاق1تخته  کودک11-5سال با تختکودک5-2سال بدون تخت کودکزیر 2سال  4 ستاره3.790.000تومان+2390...
تور سوئیس+ ایتالیا نوروز 95

تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند نوروز 95

تور فرانسه + سوئیس+بلژیک+هلند  ویژه نوروز 95 تاریخ حرکت: 27 اسفند تور 16 روزه  با پروازترکیش ( تاریخ صدور: 30-09-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2 سال  *4 3.790.000...

تور فرانسه + اسپانیا + سوئیس + آلمان + ایتالیا ( تابستان 94 )

تور فرانسه + اسپانیا +سوئیس + آلمان + ایتالیا  ویژه تابستان تاریخ حرکت: 30مرداد  ماه تا 25 شهریور  تور 27روزه  با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 18-03-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال ...

تور فرانسه+سوئیس+بلژیک+هلند (تابستان.شهریور)

تور فرانسه + سوئیس+بلژیک+هلند  ویژه تابستان تاریخ حرکت: 16شهریور   94 تا 31 شهریور    94 تور 16 روزه  با پروازترکیش ( تاریخ صدور: 17-03-1394 )          درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته  کودک با تخت 4-11 سال  کودک بدون تخت  2-4 سال  کودک  زیر 2...

تور اروپا ، فرانسه + سوئیس + ایتالیا تابستان 94

فرانسه+سوئیس + ایتالیاویژه خرداد و تیر ماهتاریخ حرکت: 26 خرداد تا 5تیر 94تور 11 روزه با پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 31-01-1394 )        درجههتل هر نفردر اتاق 2 تختههر نفردر اتاق 1 تخته کودک با تخت4-11 سال کودک بدون تخت 2-4 سال کودک زیر 2...
تور اروپا نوروز 94 ، تور سوئیس نوروز 94 ، تور سوئیس فروردین 94 ، تور اروپا فروردین 94

تور اروپا نوروز 94 ، تور سوئیس نوروز 94 ، تور سوئیس فروردین 94 ، تور اروپا فروردین 94

 شماره  پکیج : P94n18       Swiss Dream تور اروپا نوروز 94، تور سوئیس نوروز 94 ،تور سوئیس فروردین 94 5 فروردین تا 13 فروردین 94 تور 9 روزه  با پرواز ترکیش ( تاریخ صدور: 16-09-1393 )              درجه هتل  هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته...