تور آنکارا 3 شب شروع از 12 تیر 96

تور آنکارا 3 شب شروع از 12 تیر 96

تور آنکارا 3 شب شروع از 12 تیر 96 CHD W.B 6-12 SNG DBL GRADE 1/ 149/ 000 1/ 349/ 000 1/ 249/ 000 3* BB 1/ 149/ 000 1/ 399/ 000 1/ 249/ 000 3* BB 1/ 149/ 000 1/ 399/ 000 1/ 269/ 000 3* BB 1/ 149/ 000 1/ 359/ 000 1/ 269/ 000 3* BB 1/ 149/ 000 1/ 359/ 000 1/ 269/ 000  3*...
تور آنکارا دی 95

تور آنکارا دی 95

    تور آنکارا 3 شب و 4 روز با پرواز ایران ایر دی 95   هتل درجه دو تخته یک تخته موقعیت ALMER 3*  918,000   1,025,000 50 دقیقه تا سفارت آمریکا   GOLD 3* 960,000 1,095,000 10 دقیقه تا سفارت آمریکا   SEVEN DEEP   4* 1,050,000   1,265,000 8 دقیقه تا سفارت...
تور ترکیه . آنکارا (9 خرداد الی 30 خرداد)

تور ترکیه . آنکارا (9 خرداد الی 30 خرداد)

  تور ترکیه . آنکارا (9 خرداد الی 30 خرداد) 3 شب و 4 روز با پرواز ایران ایر  کودک 6_2 سال بدون تختکودک 12_6 سال با تختیک تختهدو تختهدرجههتل550/000785/000925/000895/0003*BBAMAR ANKARA550/000860/0001/060/000935/0003*BBETAP...
تور آنکارا با پرواز تابان  ویژه آبان پاییز 93

تور آنکارا با پرواز تابان ویژه آبان پاییز 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) + شب اضافه پرواز تابان -یکشنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه و جمعه ها  ساعت رفت: 09:00و برگشت : 11:30 ( تاریخ صدور:10-05-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال GOLD HOTEL  *5  شب اضافه  799.000 85.000 949.000 135.000...

تور آنکارا با پرواز تابان ویژه شهریور تابستان 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) + شب اضافه پرواز تابان -یکشنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه و جمعه ها  ساعت رفت: 09:00و برگشت : 11:30 ( تاریخ صدور:30-05-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال MIDI HOTEL *4 1.079.000 160.000 1.249.000 270.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه شهریور و مهر 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه شهریور و مهر 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان – یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت: 07:30 و برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور: 27-03-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال GOLD OTEL *3 شب اضافه 1.399.000 100.000 1.499.000 140.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه شهریور و مهر 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه شهریور و مهر 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت: 07:30و برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:26-03-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال MIDI HOTEL  *4 شب اضافه  1.579.000 160.000  1.749.000 270.000  1.399.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه تیر و مرداد 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه تیر و مرداد 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت: 07:30و برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:26-03-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال GOLD OTEL *3  شب اضافه 1.199.000 100.000 1.299.000 140.000 1.099.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه تیر و مرداد 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه تیر و مرداد 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت: 07:30و برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:26-03-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال MIDI HOTEL *4 شب اضافه 1.379.000 160.000 1.549.000 270.000 1.199.000...

تور آنکارا با پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان 93

تور آنکارا (3 شب و 4 روز ) پروازایران ایر  . روزهای پرواز : یکشنبه و چهارشنبه  ساعت رفت: 17:00و برگشت : 21:45 ( تاریخ صدور:02-02-1393 )     نام هتل درجه هتل تعداد شب  دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال با تخت مینا *2 3 شب  شب اضافه 795.000 80.000 915.000 125.000 690.000...

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه بهار و تابستان 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت: 07:30و برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:01-02-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال AKYUZ OTEL *3 999.000 100.000 1.099.000 150.000 799.000 50.000 699.000...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه بهار 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه بهار 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:18-01-1393 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال AKYUZ OTEL *3...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

تور آنکارا (2 شب و 3 روز)   ویژه 25 اسفند تا 8 فروردین 93  پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 07:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:10-11-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...
تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه زمستان 92

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه زمستان 92

تور آنکارا –  ویژه25 دی تا 24 اسفند (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30  رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:23-10-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...

تور آنکارا با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 1392

تور آنکارا –  ویژه پاییز 92 پروازایران ایر – یکشنبه وچهارشنبه هر هفته  ساعت رفت 17:00 و برگشت 20:25 ( تاریخ صدور: 06-09-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال ERSAN SIAV *3 810.000 81.000 960.000 128.000 630.000 42.000...
تور آنکارا 3 شب شروع از 12 تیر 96

تور آنکارا با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 92

تور آنکارا –  ویژه پاییز 92 پروازایران ایر – یکشنبه وچهارشنبه هر هفته  ساعت رفت 17:00 و برگشت 20:25 ( تاریخ صدور: 09-08-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال ERSAN-SIYAN *3 830.000 960.000 630.000 520.000 ETAP BULVAR *3...

تور آنکارا با پرواز ماهان ویژه پاییز 92

تور آنکارا –  ویژه 9  مهر تا 29 آذر (2 شب و 3 روز ) پروازماهان  -یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها  ساعت رفت یکشنبه و و پنج شنبه ها : 06:30 و رفت سه شنبه ها : 08:00 و ساعت برگشت : 11:00 ( تاریخ صدور:31-06-1392 )     نام هتل درجه هتل دبل سینگل کودک  6 تا 12 سال کودک...